Публікуємо виступ Міністра соціальної політики Андрія Реви на засіданні Уряду з питань посилення ефективності соціального захисту людей з інвалідністю

14 Березня 2018 Друкувати цю новину

до пунктів 4.1 («Про внесення змін до деяких постанов КМУ»,

4.19 («Деякі питання використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних

автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату»,

4.21 «»Про затвердження Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для фінансової

підтримки громадських об’єднань»

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Шановні члени Уряду!

Шановні присутні!

 

Сьогодні на розгляд Уряду ми виносимо важливі проекти рішень, які спрямовані на посилення ефективності у реалізації державних програм соціального захисту людей з інвалідністю.

 

Ми провели інвентаризацію існуючих програм і виявили, що окремі з них не досягають своєї мети, оскільки люди не повною мірою можуть реалізувати свої потреби. Соціальна ефективність таких програм є низькою.

Завершуючи минулорічний бюджетний рік, ми підвели підсумки та одночасно підготували необхідні зміни до умов реалізації програм соціального захисту людей з інвалідністю.

Ці рішення були розроблені спільно з громадськістю, уповноваженими Уряду та Президента України з прав осіб з інвалідністю Раїсою Василівною Панасюк та Валерієм Михайловичем Сушкевичем і те, що ми Вам презентуємо – це результат нашої спільної 14 місячної роботи. 

Першою програмою, що потребує модернізації, є програма забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.

Це дуже важлива програма, від реалізації якої залежить якість життя людей з інвалідністю.

Особливо це відчули молоді люди, які були травмовані внаслідок військових дій на сході країни –  військовослужбовці, волонтери, цивільні громадяни.

Результатом їх реабілітації має бути відновлення здатності працювати, навчатись, займатись спортом і бути активними у житті.

На жаль, ми отримуємо численні скарги людей щодо якості виробів та послуг при забезпечення такими виробами.

Перше, з чого ми почали – це ліквідація черг із забезпечення засобами реабілітації.

Слайд 1

Справді, передбачені у Державному бюджеті України на 2017 рік кошти були заплановані у сумі 977,6 млн. грн., що становило лише близько 60%від заявленої потреби і утворювало майже річну черговість на отримання виробів.

Уряд вишукав резерви у фінансуванні і обсяг програми було збільшено на 652 млн гривень за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів між програмами Мінсоцполітики.

 

Таким чином, у 2017 році, вперше в повному обсязі було забезпечено осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації.

Довідково:

- видано понад 400,2 тис. одиниць технічних засобів реабілітації, зокрема 13,8 тис. крісел колісних,

- 73,4 тис. протезно-ортопедичних виробів,

- 36,5 тис. засобів реабілітації.

У 2018 році на реалізацію програми передбачено на 150 млн грн більше, ніж у Державному бюджеті України на 2017 рік.

Саме вирішення проблеми з фінансуванням дало нам змогу розробити нову модель забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації, яку ми сьогодні презентуємо, побудовану на принципі адресності та прозорості.

Як відбувалося забезпечення засобами реабілітації за старим порядком?

Протезно-ортопедичні вироби, крісла-колісні та інші засоби реабілітації в Україні виробляють або постачають 91 підприємство13 з яких є державними та казенними.

Лише 58 підприємств виготовляють протези. І лише шість з них виготовляють високофункціональні протези, яких потребують постраждалі учасники АТО. 

Кількість підприємств порівняно з зарубіжними країнами досить незначна щоб говорити про конкурентне середовище у цій галузі. Для прикладу в Німеччині лише підприємств, що виготовляють протези, близько 500.

  • Хоча людині надано право обирати виріб, але повної інформації про перелік таких виробів та виробників не надається.
  • Маючи узагальнені органами соціального захисту заявки від людей, Міністерство здійснює розподіл коштів між цими підприємствами централізовано.
  • Після проведення фінансування – підприємства постачають вироби людям. Тобто йде процес «освоєння коштів», а не оплати виробу, яким забезпечена людина, чи наданої послуги.
  • При цьому майже повністю відсутній контроль та супровід людини з інвалідністю з боку місцевих органів соціального захисту за місцем проживання.

Незважаючи на те, що майже весь обсяг продукції закуповується за бюджетні кошти, досвід зарубіжних країн свідчить, що питання покращення якості послуг лежить у класичній конкуренції – людина обирає виріб кращої якості. Кращі фінансові показники матимуть ті підприємства, які краще задовольняють потреби людей.

Тому основним механізмом розвитку національного ринку протезно-ортопедичних виробів та інших засобів реабілітації є забезпечення вільного вибору людиною виробів, і як результат – рівного доступу підприємств до отримання замовлення. 

Слайд 2

Ми пропонуємо докорінно модернізувати програму забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації і перейти від фінансування підприємств-виробників до оплати фактично наданої послуги, яку людина сама обере.

Тобто головним інструментом удосконалення програми є запровадження принципу «гроші ходять за людиною».

В цілому це було системним напрямом роботи для Міністерства протягом останніх двох років – перевести усі соціальні програми на механізми надання грошових компенсацій за послуги, які обрала сама людина виходячи з власних потреб, а не рішень чиновника.

Слайд 3

На сьогодні ми хочемо презентувати нову модель забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації.

  • Для реалізації можливостей вибору технічного засобу реабілітації Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності розроблено електронний каталог технічних та інших засобів реабілітації.

Директор Інституту презентує цю систему, розроблену на основі методології Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Наявність і використання цього каталогу дасть можливість людині зробити свідомий та обґрунтований вибір, розвивати в подальшому електронні сервіси. Для підприємств – це можливість мати рівний доступ до розміщення замовлень.

  • При цьому ми вводимо нову соціальну гарантію – надання реабілітаційної послуги з підбору, адаптації та підготовки до застосування засобів реабілітації.

Ця послуга, зокрема, буде надаватися усім людям, яким встановлено первинну інвалідність і покращить, завдяки роботі мультидисциплінарної команди фахівців, якість вибору того засобу реабілітації, який найбільше підходить людині для компенсації функціональних обмежень.

  • Надання послуги здійснюватиметься на основі укладання тристороннього договору між людиною, підприємством та органом соціального захисту населення з чіткими зобов’язаннями щодо своєчасності та якості надання людині послуги.
  • При цьому місцеві органи соціального захисту населення здійснюватимуть постійний соціальний супровід при наданні послуг щодо забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації, починаючи з встановлення їй інвалідності, надаючи необхідну допомогу і не чекаючи її офіційного звернення в різні установи.

Людина з інвалідністю, її потреби – будуть в центрі нової системи забезпечення технічними засобами реабілітації, а не розподіл коштів серед підприємств.

Слайд 4

Додатково ми розширюємо можливості у забезпечення виробами постраждалих учасників АТО, запроваджуємо також для окремих засобів реабілітації, які продаються в торгівельних мережах, виплату компенсації за самостійно придбані вироби для скорочення адміністративних процедур та часу забезпечення ними.

Слайд 5

Наступною програмою, яка потребує осучаснення, є реалізація заходів з реабілітації дітей-осіб з інвалідністю, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 року № 572.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не переглядалась з 2012 року. Ми збільшуємо цей фінансовий норматив для однієї дитини з інвалідністю ІІ і ІІІ ступеня обмеження з 9 000 грн до 17 000 грн та 25 000 грн відповідно.

Для дітей-сиріт з інвалідністю та дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, гранична вартість послуг збільшується на 50 відсотків. 

Слайд 6

Ще однією ініціативою є запровадження нової програми стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю.

Ця програма є вкрай важливою для усунення бар’єрів у життєдіяльності людей з інвалідністю, у реалізації їх прав та транспортної доступності, особливо людей на візках.

Слайд 7, 8

На слайді продемонстровано організацію роботи служб перевезень. Наприклад, місто Харків придбало у минулому році додатково ще два нових автомобілі.

За ініціативи уповноваженого Уряду з прав осіб з інвалідністю Раїсою Василівною Панасюк на придбання спеціально обладнаних автомобілів для створення служб перевезень людей з інвалідністю у Державному бюджеті України на 2018 рік передбачено кошти у сумі 30 млн гривень.

Це фактично пілотний проект з придбання автомобілів та передачі територіальним громадам, в тому числі об’єднаним, за результатами проведеного конкурсу.

Основним критерієм вибору громад є прийняте рішення органу місцевого самоврядування про створення служби перевезень та виділення коштів місцевого бюджету на її утримання.

Таким чином, ми стимулюємо органи місцевого самоврядування до створення системи транспортного обслуговування для людей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Також на розгляд Уряду ми виносимо постанову про затвердження порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю. Завдяки цій підтримці  реалізуються система заходів, які передбачають залучення громадян з інвалідністю до активного суспільного життя.

Фактично ми поєднуємо державні програми, зусилля органів місцевого самоврядування та активну діяльність громадських організацій у напрямі посилення соціальної підтримки та турботи про людей з інвалідністю.

Ми зобов’язані крок за кроком наближатися до міжнародних стандартів європейської системи дотримання прав людини, де кожна людина, незалежно від обставин, що склалися, інтегрована у життєдіяльність суспільства та має доступ до усіх суспільних благ та послуг.

Проекти постанов погоджені в установленому порядку з усіма центральними органами виконавчої влади, є юридичні висновки Мінюсту, погодження сторонами соціального діалогу. Проекти постанов потребують оформлення у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

 

Презентація "Модернізація державних програм соціального захисту осіб з інвалідністю"

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Напишіть відгук