Пропозиції НАІУ до законопроєкту “Про безпеку та здоров’я працівників на роботі”

11 Серпня 2021
Друкувати цю новину

До Секретаріату Національної Асамблеї людей з інвалідністю України на опрацювання від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшов проєкт Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».

За результатами обговорення зазначеного проєкту з представниками організацій осіб з інвалідністю – членами та партнерами НАІУ сформовано ряд пропозицій, які були направлені до Міністерства.

Зокрема, запропоновано передбачити, що метою державної політики у сфері безпеки та здоров’я працівників є, окрім іншого, запобігання інвалідизації унаслідок травм на роботі та професійних захворювань. Відтак за всім текстом Законопроєкт необхідно доповнити нормами відповідного змісту.

Також потребує закріплення принцип доступності безпеки праці та здоров’я для всіх категорій працівників, зокрема з інвалідністю.

Статтею 5 Законопроєкту регламентовано питання проведення консультацій та залучення організацій роботодавців та профспілок. Відповідним чином має бути закріплено обов’язок органів влади залучати представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю у сфері регулювання проєкту Закону (вимога статті 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»). Положення аналогічного змісту має бути закріплено в усіх статтях проєкту Закону, якими передбачається проведення консультацій з організаціями (для прикладу, у статті 7).

У підпункті 4 частини першої статті 14 Законопроєкту слід закріпити вимогу про врахування окрім гендерних аспектів також стану здоров’я працівника, наявності в нього інвалідності під час адаптації умов праці до працівника.

У статті 15 визначено уповноважених з безпеки та здоров’я працівників та їх правовий статус, зокрема передбачено, що вони мають забезпечувати організацію системи управління безпекою та здоров’ям працівників з урахуванням низки чинників. Перелік вказаних чинників необхідно доповнити таким показником, як категорія працівників (йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю тощо). Аспект інвалідності потрібно прописати і в пункті 13 частини шостої статті 15, а саме: «сприяння пристосуванню робочого середовища до потреб працівників, зокрема з урахуванням їх статі, стану здоров’я, інвалідності тощо».

У статті 19 необхідно передбачити гарантію забезпечення проведення роботодавцем медичних оглядів працівників з інвалідністю при укладенні трудового договору і періодично за затвердженим роботодавцем графіком проходження обов’язкових медичних оглядів працівників.

Статтю 22 необхідно допрацювати з урахуванням необхідності закріплення в ній норм про здійснення відповідних заходів із надання домедичної допомоги, пожежогасіння, ліквідації аварій та евакуації працівників з обов’язковим врахуванням прав і потреб осіб з інвалідністю (зокрема з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, психічними та інтелектуальними порушеннями та з різними комбінаціями порушень).

У статті 26 необхідно передбачити, що інформування працівників здійснюється, у тому числі, в доступних форматах для забезпечення доступності відповідної інформації для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та слуху.

Насамкінець у статті 88 Кодексу законів про працю України визначено конкретні матеріальні види умов праці. Водночас Законопроєктом пропонується чітку норму пункту 5 частини першої зазначеної статті, а саме: «здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров’я робітників, і т. ін.)»; замінити «додержанням законодавства про безпеку та здоров’я працівників». Зазначена пропозиція не узгоджується зі змістом норм вказаної статті КЗпП та не відповідає їм стилістично.

У цілому підтримуючи ідеологію вище зазначеного проєкту, вважаємо, що він потребує доопрацювання в частині забезпечення врахування в ньому аспекту інвалідності.

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар