повернутися на головну

Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні

Програма діяла в два етапи.

Перший етап Програми був впроваджений Програмою розвитку ООН в Україні спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Міністерством соціальної політики України та Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у період з грудня 2012 р. по березень 2015 р.

Другий етап Програми впроваджувався Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у співпрації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП) за підтримки Партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю в партнерстві з Міністерством соціальної політики України, Міністерством охорони здоров’я України та Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України протягом 18 місяців (вересень 2017 – лютий 2019).

Мета Програми: сприяння застосуванню стандартів доступності та універсального дизайну, забезпечуючи сталий розвиток та поширення результатів, досягнутих під час першого етапу. Програма зосереджена на подоланні існуючих бар'єрів, що перешкоджають чи обмежують рівні можливості для людей з інвалідністю до послуг та об’єктів, а також гарантуванні того, що права людей з інвалідністю у сфері охорони здоров'я, навчання, зайнятості, надання публічних та соціальних послуг реалізовуються повною мірою щоденно.

Результати:

  1. Впроваджено 10 місцевих ініціатив з питань універсального дизайну в сфері охорони здоров'я, зайнятості, соціальних послуг, інфраструктури та інше;
  2. 180 представників національних і місцевих органів влади, бізнесу, надавачів соціальних послуг, роботодавців застосовують принципи універсального дизайну та доступності;
  3. Ресурсний центр з питань універсального дизайну для підвищення обізнаності про доступність та принципи універсального дизайну серед громадськості та спеціалістів заснований та функціонує;
  4. 2 посібники, з впровадження принципів доступності та універсального дизайну в установах охорони здоров'я та з питань супроводу на робочому місці, розроблено та представлено партнерам;
  5. 400 тисяч представників органів влади, бізнесу, постачальників послуг, громадськості зміцнили потенціал щодо доступності та універсального дизайну в результаті проведення громадських просвітницьких та інформаційних заходів/ конференцій/ розповсюдження матеріалів;
  6. Розроблено 4 галузеві нормативні акти або навчальні програми з питань доступності та універсального дизайну.
  7. Веб-сайт з універсального дизайну, який було розроблено в рамках першої фази Програми, підтримується та наповнюється новою інформацією, кращими практиками, історіями, презентаціями та іншим.