Програма «Охорона здоров’я. Абілітація та реабілітація»

by Віталій | 23 Січня 2018 18:19

Мета:

Завдання:

Цільова група: Особи з інвалідністю всіх нозологій та вікових груп, їх сім’ї, фахівці, що працюють у сфері охорони здоров'я та реабілітації, надання послуг.

Перелік організацій, які беруть участь у реалізації програми (заходів):

Програму розпочато: грудень 2002 року

Source URL: https://naiu.org.ua/programa-ohorona-zdorov-ya-abilitatsiya-ta-reabilitatsiya/