Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

30 Серпня 2016 Друкувати цю новину

Заступнику Міністра соціальної
політики України з питань
європейської інтеграції

Устименку С.О.

Шановний Сергію Олександровичу!

ВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» (НАІУ) опрацьовано надісланий листом Міністерства соціальної політики України від 17 серпня 2016 року № 12072/0/14-16/59 проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» і повідомляємо.

У статті 24 Конституції України закріплено заборону встановлення привілеїв чи обмежень за ознакою статі та гарантію рівності прав жінки і чоловіка.

Рівність чоловіків і жінок є також принципом основоположного міжнародного документу щодо осіб з інвалідністю – Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Однак міжнародна спільнота констатує неврахування гендерної ситуації осіб з інвалідністю в українському законодавстві та, відповідно, практиці його реалізації, про що зазначено також у заключних зауваженнях Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю стосовно первинної доповіді України про стан реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю.

З огляду на викладене та для забезпечення виконання зобов’язань України щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків з інвалідністю вважаємо, що проект Концепції Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року має бути доопрацьовано з урахуванням такого:

  1. У розділі «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму»:

–  доповнити після абзаців четвертого та восьмого новими абзацами такого змісту відповідно:

«Непоодинокі прояви гендерної нерівності зумовлені також недостатньою увагою державних та суспільних інституцій до питань, що стосуються соціально незахищених категорій населення, у тому числі осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку та ін.

Законодавство з питань гендерної рівності та боротьби з гендерним насильством не враховує ситуацію жінок та чоловіків, дівчат та хлопців з інвалідністю. Відсутні будь-які кількісні та якісні дані щодо забезпечення та порушення їх прав в контексті питання гендеру.»;

–  абзац дванадцятий після слів «традиційних ґендерних стереотипів,» доповнити словами «урахування особливих потреб усіх категорій осіб, які є суб’єктами ґендерних відносин, незалежно від ознак раси, кольору шкіри, інвалідності, майнового стану, місця проживання та інших ознак,».

  1. Розділ «Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом» доповнити новим абзацом такого змісту:

«неврахування в законодавстві з питань гендерної рівності та практиці його реалізації особливостей жінок та чоловіків, зумовлених окрім ознаки статі ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками;».

  1. У розділі «Шляхи та способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми»:

–  доповнити новим абзацом такого змісту:

«Закріплення в законодавстві у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків норм та положень щодо жінок і чоловіків, дівчат і хлопців з інвалідністю.»;

–  абзац п’ятий після слів «диференційованих за статтю» доповнити словами «, у тому числі з розбивкою за іншими основними ознаками жінок та чоловіків (інвалідність, вік, місце проживання тощо)»;

–  абзац дев’ятий викласти в такій редакції: «удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та множинної дискримінації, однією з ознак якої є стать, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду;».

  1. У розділі «Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності»:

–  абзац четвертий після слів «з урахуванням» доповнити словами «особливих потреб усіх категорій осіб, які є суб’єктами ґендерних відносин,»;

–  абзац шостий після слів «за ознакою статі» доповнити словами «та множинної дискримінації, однією з ознак якої є стать,»;

–  абзац дев’ятий після слів «диференційованих за статтю» доповнити словами «, у тому числі з розбивкою за основними ознаками жінок та чоловіків (інвалідність, вік, місце проживання тощо)».

Насамкінець висловлюємо слова вдячності за залучення до процесу формування державної гендерної політики та надання можливості сприяти врахуванню прав осіб з інвалідністю в цій сфері.

З повагою
Генеральний Секретар 
Вікторія Назаренко
  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.