ПОСЛУГИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЄКТУ

ПОСЛУГИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЄКТУ
1 Червня 2020
Друкувати цю новину

ПРО ПРОЕКТ

Проєкт «Зміцнення реабілітаційних послуг в системах охорони здоров’я» (SRHS), який реалізує UCP Wheels for Humanity (UCPW) за підтримки Української Асоціації фізичної терапії (УАФТ), Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України (НАІУ), Всесвітньої конфедерації фізичної терапії (ВКФТ) і Республіканського медичного коледжу Таджикистану (РМК), а також за фінансування USAID, спрямований на зміцнення систем надання реабілітаційних послуг в Таджикистані і Україні шляхом здійснення внеску в розробку політики та нормативно-правової бази, заснованих на практичному досвіді, перевіреному в місцевих лікарнях; підтримку професіоналізації фізичної терапії (ФТ); і підвищення обізнаності про значення реабілітаційних послуг для якості життя. У кінцевому рахунку, проєкт SRHS зміцнить навички постачальників реабілітаційних послуг в двох країнах, залучить окремих осіб і медичних працівників до заходів щодо підвищення обізнаності та збільшить доступ до реабілітаційних послуг.

 

ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ КАМПАНІЮ

В рамках проєкту Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ) працює над розробкою інформаційно-просвітницької кампанії «Право на реабілітацію».

Кампанія орієнтована на широкий загал населення, а також установи/заклади, що просувають медичні послуги та /або обслуговують людей, які потребують фізичної терапії; об’єднання пацієнтів, громадські організації людей з інвалідністю,

Кампанія зосереджена на інформуванні населення про право на реабілітацію, підвищення обізнаності щодо фізичної терапії, пропагування важливості послуг з фізичної терапії/реабілітації для збереження та відновлення якості життя, створення попиту на послуги з фізичної терапії, а також інформування про реформу національного сектору охорони здоров’я та реформування у сфері реабілітації.

На підтримку Кампанії заплановано випуск друкованих матеріалів, а також видання щомісячного електронного бюлетеня «Право на реабілітацію».

 

ПОСЛУГИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЄКТУ

У зв’язку з розробкою інформаційно-просвітницької кампанії, НАІУ шукає Послуги адміністрування проєкту (здійснення координації, фінансової та адміністративної підтримки) включають в себе, але не обмежуються:

   надання комплексних щоденних офісних адміністративних послуг;

   одержування/відправлення кореспонденції,

   організація розсилки електронної кореспонденції проєкту;

   ведення бази даних контактів;

   сприяння забезпеченню здійснення проєктної діяльності на хорошому рівні та у відповідності до положень проєктних документів з метою досягнення їх кінцевих результатів, а також досягнення відповідних якісних та кількісних моніторингових показників, в т.ч. підготовка щоквартальних звітів за проєктом;

  організація заходів проєкту відповідно до робочого плану наданого Замовником;

  вирішення організаційних та адміністративних питань;

  забезпечення належних і своєчасних усних і письмових комунікацій з керівництвом проєкту, партнерами проєкту, співробітниками, консультантами і зацікавленими сторонами;

  сприяння в здійсненні безпосередніх заходів в межах проєкту, в тому числі забезпечення належної участі партнерів і співробітників в залежності від обставин, при плануванні та здійсненні заходів, з метою забезпечення того, що всі заходи реалізуються успішно, а завдання виконуються вчасно і в повному обсязі;

   забезпечення дотримання правил безпеки, захисту дітей та інших протоколів, політик і процедур щодо реалізації проєкту, встановлених Замовником (зокрема, подорожей та закупівель) і повідомляти з приводу їх порушення Замовника;

    фінансове планування, отримання рахунків до сплати та ведення записів;

    підготовка проплат та контроль за їх здійсненням в рамках затвердженого бюджету проєкту;

     достовірне та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності проєкту;

   контроль за надходженням та використанням коштів у відповідності до їх призначення;

    підготовка запитів коштів, фінансових звітів по проєкту;

    підготовка змін до бюджету проєкту, узгодження їх із Замовником;

    оформлення фінансових документів, в т.ч. протоколів що до відбору постачальників товарів, робіт та послуг (у разі проведення тендеру), договорів, тощо;

    забезпечення вчасного нарахування заробітної плати та перерахування податків до Державного бюджету України та інших платежів у встановлені законодавством строки;

     участь у проведенні інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань;

     організація обліку, систематизації, зберігання документів щодо бухгалтерського обліку, звітності та архіву;

     організація роботи з документообігу відповідно до чинного законодавства.

 

ВИМОГИ

Креативність, гнучкість, здатність виконувати роботу в умовах обмежених часових рамок, пунктуальність та дотриманням дедлайнів.

Вільне володіння українською мовою.

 

ПЕРІОД РОБОТИ

Липень 2020 – Червень 2021.

Надсилайте, будь ласка, резюме із темою «Адміністрування проєкту» на електронну адресу: office-naiu@ukr.net.

Кінцевий термін подачі документів – 10 червня 2020 р., 18:00 за київським часом *

 

НАІУ залишає за собою право укласти договір з одним або кількома кандидатами.

 

  Категорія: