ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році
11 Грудня 2020
Друкувати цю новину

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році

 

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю,

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд)

оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році

Звертаємо Вашу увагу!

Відповідно до Порядку проведення конкурсу терміни вживаються у такому значенні:

захід – сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання в рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;

проект – комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року);

програма – комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання пріоритетних завдань, на реалізацію яких спрямовуються кошти громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за бюджетною програмою 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» у 2020-2021 роках та рівень їх виконання (проведення), затверджених Міністерством соціальної політики України.

 

Пріоритетні завдання:

 • Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
 • Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг.
 • Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
 • Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.
 • Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими.
 • Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
 • Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.
 • Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи.
 • Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.
 • Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності.
 • Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.

 

Види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу

Пріоритетні завдання можуть реалізуватися у вигляді програм (проектів, заходів) шляхом проведення довготривалих, комплексних, взаємопов’язаних або одноразових (окремих) тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, форумів, зустрічей у форматі засідань за круглим столом, навчальних, інформаційно-просвітницьких, організаційних та інших заходів, громадської експертизи та оцінювання рішень (проектів рішень) органів влади, адвокацій, представництва і захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю, соціальних опитувань, досліджень, організацій надання послуг перекладу жестовою мовою, особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуг денного догляду, послуг фізичного супроводу особам з інвалідністю з порушенням зору, соціального супроводу при працевлаштуванні на робочому місці тощо.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:  

 • заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом Фонду від 10.12.2020 № 111 за підписом керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання, скріпленим печаткою громадського об’єднання (у разі наявності);
 • опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за формою, затвердженою наказом Фонду від 10.12.2020 № 111. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію. Залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
 • листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • інформацію про діяльність громадського об’єднання осіб з інвалідністю, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання осіб з інвалідністю, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення,
 • інформацію щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років;
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи громадського об’єднання (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання, подання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником громадського об’єднання).

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції (оригінал та одна копія) мають бути окремо кожна форма (заява, опис, кошторис) пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання осіб з інвалідністю, складені окремо у файл та сформовані в папку.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію подаються у форматі PDF, Microsoft Word (заява, опис) та Microsoft Excel (кошторис) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Фонд видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Граничний обсяг фінансування однієї конкурсної пропозиції за рахунок бюджетних коштів становить у наступних розмірах:

заходу – до 500 тис. грн;

проекту – до 1500 тис. грн;

програми – до 3000 тис. грн.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 (далі – Порядок використання коштів) одержувачем бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з  метою, визначеною статтею 12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке відповідає таким критеріям:

громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;

громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету)

До участі в конкурсі не допускаються громадські об’єднання осіб з інвалідністю в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання осіб з інвалідністю, що міститься у відкритих державних реєстрах;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстроване в установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення громадським об’єднанням осіб з інвалідністю вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

 

Рівень виконання (проведення) пріоритетних завдань.

Для отримання фінансування громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» рівень виконання (проведення) ними пріоритетних завдань має бути загальнодержавним.

Загальнодержавний рівень виконання (проведення) програми (проекту, заходу) означає провадження проектної діяльності на території більш ніж половини областей України, (у тому числі м. Київ) та/ або забезпечення участі у такій діяльності осіб із більше ніж половини областей України, (у тому числі    м. Київ), відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049.

За рішенням конкурсної комісії виконання (реалізація) загальнодержавних програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету може здійснюватися на обласному (районному, міському) рівні, відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049.

Такі програми (проекти, заходи) можуть бути підтримані конкурсною комісією щодо отримання бюджетного фінансування, якщо вони мають максимальну значимість і результативність для загальнодержавного рівня, а також унікальність та актуальність для відповідної (их) адміністративно- територіальної (их) одиниці (ць): 1) згідно із законами, актами Президента та Уряду України вони реалізуються лише в деяких регіонах; 2) історично деякі об’єкти розташовані та функціонують тільки у трьох містах України: Київ, Харків і Дніпро.

Програма (проект, захід) та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016        № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 та Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування (абзац перший пункту 24 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049).

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду (абзац другий пункту 24 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049).

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проекту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проекту, заходу) (абзац перший пункту 7 Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166)

У разі прийняття рішення про визначення переможців конкурсу декількох програм (проектів, заходів) одного громадського об’єднання таке громадське об’єднання повинно забезпечити  уникнення подвійного фінансування видатків у кошторисі витрат на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток та інші витрати шляхом перегляду громадським об’єднанням кошторису витрат (абзац другий пункту 7 Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166).

Конкурсні пропозиції (у друкованому вигляді) приймаються 

з  11 грудня 2020  до 29 січня 2021 включно щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю – до 16:45 години) 

(перерва з 13:00 до 13:45)

Відділом документального забезпечення управління організаційної роботи та адміністративно-господарського забезпечення Фонду,

що знаходиться за адресою: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, 72, каб. 445, (4-й поверх), тел.(044) 425-69-13

та електронна версія із зазначенням теми:

 «КОНКУРС – 2021 (назва громадського об’єднання осіб з інвалідністю)»

на е-mail: info@ispf.gov.uavvgoi@ispf.gov.ua

Контактні телефони:

Відділ взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю управління соціального захисту осіб з інвалідністю та моніторингу якості реабілітаційних послуг Фонду (044) 361-94-15, е-mail: vvgoi@ispf.gov.ua

Відділ фінансування бюджетних програм управління планування та фінансування бюджетних програм Фонду (044) 463-67-90,

е-mail: todorov@ispf.gov.ua.

Інформація про Конкурс – на веб-порталі Фонду https://www.ispf.gov.ua/

в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021

 

Дата проведення першого засідання конкурсної комісії буде повідомлена додатково шляхом розміщення на офіційному веб-порталі Фонду.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС 2021.docx ( .docx , 29.02 Кб )

  Категорія: