Одноразова грошова допомога в разі смерті, інвалідності, втрати працездатності

3 Квітня 2018 Друкувати цю новину

Одноразова грошова допомога в разі смерті, інвалідності, втрати працездатностіОдноразова грошова допомога (ОГД) призначається у випадках:

  • загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, працівника міліції під час виконання ним службових обов’язків;
  • встановлення інвалідності військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту, працівнику міліції;
  • часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту, працівнику міліції.

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ:

ОГД виплачується відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. No 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві», та ст. 23 Закону України «Про міліцію» у порядку, затвердженому постановою КМУ від 12.05.2007 р. No 707.

ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ОГД МАЮТЬ:

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов’язків – члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого).
Допомога виплачується рівними частками особам, які мають право на її отримання.
Членами сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення тощо.
Утриманці визначаються відповідно до ст. 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У разі інвалідності або втрати працездатності (поранення) без встановлення інвалідності – військовослужбовці, військовозобов’язані або резервісти, працівники міліції.

ХТО ПРИЗНАЧАЄ ТА ВИПЛАЧУЄ ОГД:

Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, а також органи державної влади, військові формування та правоохоронні органи, в яких передбачено проходження військової служби військовослужбовцями, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів – військовозобов’язаними, проходження служби у військовому резерві – резервістами.

ВАЖЛИВО!

Розміри ОГД розраховуються кратно до прожиткового мінімуму, який становить 1218 грн для працездатної особи до листопада 2015 року включно.
Прожитковий мінімум встановлюється та може бути змінений законом про державний бюджет на поточний рік. Відсоток залежить від СТУПЕНЯ втрати працездатності.

РОЗМІРИ ОГД У ВИПАДКУ ІНВАЛІДНОСТІ або ЧАСТКОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ без встановлення інвалідності:

1) військовослужбовцям, інвалідність яких настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ними під час військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, у розмірі:

  • особам з інвалідністю І групи – 250-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
  • особам з інвалідністю ІІ групи – 200-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
  • особам з інвалідністю ІІІ групи – 150-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

2) військовослужбовцям, інвалідність яких настала в період проходження військової служ- би, або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ними військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, у розмірі:

  • особам з інвалідністю І групи – 120-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
  • особам з інвалідністю ІІ групи – 90-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
  • особам з інвалідністю ІІІ групи – 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

3) працівникам міліції, інвалідність яких настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ними під час виконання службових обов’язків, а також якщо інвалідність настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, у розмірі:
– особам з інвалідністю І групи – 250-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
– особам з інвалідністю ІІ групи – 200-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
– особам з інвалідністю ІІІ групи –150-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

4) військовозобов’язаним або резервістам, інвалідність яких настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:
– особам з інвалідністю І групи – 120-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
– особам з інвалідністю ІІ групи – 90-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
– особам з інвалідністю ІІІ групи – 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;

5) у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності розмір ОГД військовослужбовцям залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), та встановлюється у відсотках від:
– 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності – для військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання ними обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
– 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності – для військовослужбовців строкової служби, які отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) у період проходження ними строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
– 50-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення ступеня
втрати працездатності – для військовозобов’язаних або резервістів, які отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

6) у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності розмір ОГД працівникам міліції призначається і виплачується у розмірі, визначеному КМУ. При цьому розмір ОГД не повинен бути меншим за 20-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб, та більшим за 100-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб.
Відповідно до постанови КМУ від 12.05.2007 р. No 707 розмір ОГД залежить від ступеня втрати працездатності, який визначається МСЕК, та встановлюється у відсотках від розміру річного грошового забезпечення.

РОЗМІРИ ОГД У ВИПАДКУ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ):

– членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста – у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день загибелі (смерті). Отримати можуть дружина/чоловік, діти/батьки;

– членам сім’ї загиблого (померлого) працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов’язків, його батькам та утриманцям – у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день загибелі (смерті). Отримати можуть дружина/чоловік, діти/батьки.

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ОГД:

1. Особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з документами, зазначеними у наведеному нижче переліку, в обласний військовий комісаріат (військовослужбовці – у військову частину).

2. Комплект документів перевіряється та надсилається за належністю в Департамент фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги.

3. Перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги.

4. Після прийняття Міністром оборони України рішення кошти надсилаються в обласний військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані документи, для виплати одноразової допомоги отримувачам.

ВАЖЛИВО!

Обмеження ОГД:
Граничний розмір ОГД не повинен перевищувати розміру допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.
Якщо особа одночасно має право на отримання зазначеної вище ОГД, а також одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановленої іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи.
Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до дати подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, передбачених на ці цілі.

ВАЖЛИВО!

ОГД не виплачується у випадках:
– вчинення злочину або адміністративного правопорушення;
– вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
– навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
– подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової допомоги.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ОДЕРЖАННЯ ОДГ у випадку ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста:

Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується ОГД, подають в обласний військовий комісаріат за місцем проходження служби (зборів) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста документи:

1) заяву кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
2) витяг із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста зі списків особового складу військової частини (підрозділу, органу) – надає військова частина чи відповідний підрозділ, орган, де військовослужбовець проходив службу;
3) витяг із особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста (ви- дає військова частина, підрозділ, орган, де військовослужбовець проходив службу);
4) копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця,
військовозобов’язаного та резервіста (військова частина, підрозділ чи орган), зокрема про те, що вона не пов’язана із вчиненням кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;
5) копію свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста (оригінал видають органи РАЦС за місцем проживання);
6) копію свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста – для виплати ОГД батькам загиблого (померлого);
7) копію свідоцтва про шлюб – для виплати ОГД дружині (чоловікові);
8) копію довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про
склад сім’ї військовослужбовця,
військовозобов’язаного чи резервіста;
9) копії сторінок паспортів повнолітніх членів
сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
10) копію свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
11) копію документа, що засвідчує реєстрацію кожної фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом Державної фіскальної служби (про ідентифікаційний номер), а для осіб, що відмовились від реєстраційного номера, – відповідної відмітки в паспорті фізичної особи;
12) копію рішення райдержадміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, – у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;
13) копію рішення суду або нотаріально засвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), – надають особи, які не були членами сім’ї загиблого, але перебували на його утриманні;
14) реквізити банківської картки (рахунку), на який має бути перерахована допомога.

Усі копії завіряються у військовому комісаріаті, який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ОДЕРЖАННЯ ОДГ у випадку ЗАХВОРЮВАННЯ, ПОРАНЕННЯ АБО ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ військовослужбовцю, військовозобов’язаному та резервісту:

Військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст, якому виплачується ОГД у разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення інвалідності, подає у військову частину такі документи:

1) заяву про виплату ОГД (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
2) довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);
3) копію постанови відповідної військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
4) копію документа про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження;
5) копії сторінок паспорта отримувача ОГД з даними про прізвище, ім’я та по батькові й місце реєстрації;
6) копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом Державної фіскальної служби (ідентифікаційний номер отримувача);
7) реквізити банківської картки (рахунку), на який має бути перерахована допомога. Всі копії завіряються у військовій частині, яка приймає документи для виплати одноразової допомоги.

ВАЖЛИВО!
Додаткова грошова допомога
 може бути передбачена актами органів місцевого самоврядування – звертайтеся до сільських, селищних, міських рад.

ВАЖЛИВО! Акти, які встановлюють порядок виплати ОГД:
– Роз’яснення Міністерства оборони України від 04.11.2014 р. щодо виплати одноразової грошової допомоги
– Роз’яснення Держприкордонслужби України від 25.02.2015 р. щодо виплати одноразової грошової допомоги
– Перелік документів на одержання ОГД для працівників міліції встановлений постановою КМУ від 12.05.2007 р. No 707.

Народна армія

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.