НАІУ щодо внесення змін до Положення про національний заклад України

НАІУ щодо внесення змін до Положення про національний заклад України
14 Березня 2017
Друкувати цю новину

Лист Заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо внесення змін до Положення про національний заклад/установу України

Шановний Леве Ревазовичу!

Дозвольте висловити Вам та колективу міністерства подяку за співпрацю у вирішенні питань створення безбар’єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Секретаріатом Національної Асамблеї людей з інвалідністю України спільно з Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю розглянуто проєкт Указу Президента України «Про внесення змін до Положення про національний заклад (установу) України», надісланого листом Мінрегіону від 02.03.2017 року №7/14-2259 та   вважаємо за доцільне:

  • абзаци другий-шостий пункту 1 проєкту Указу викласти в такій редакції:

«пункт 3 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«Будівля та приміщення, в яких заклади (установи) здійснюють свою діяльність, а також відповідна прибудинкова територія, повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Заклад (установа), що претендує на отримання статусу «національний», повинен також мати затверджений порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.»;

у зв’язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацами сьомим;

доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

«6-1. Національні заклади (установи) України, яким надано такий статус до включення до переліку підстав для його отримання вимог щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зобов’язані забезпечити доступність будівель, приміщень і прибудинкової території до 31 грудня 2020 року, затвердження порядку супроводу (надання допомоги) до 1 січня 2018 року. У випадку незабезпечення дотримання зазначених вимог у встановлені терміни заклади (установи) може бути позбавлено статусу національного відповідно до пункту 7 цього Положення».

  • абзаци другий-третій пункту 1 проєкту Указу викласти в такій редакції:

«забезпечити до 1 січня 2018 року розроблення та затвердження такими закладами (установами) заходів щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до їх будівель, приміщень і прибудинкової території та порядків супроводу (надання допомоги) таких осіб;

здійснювати моніторинг виконання закладами (установами) заходів щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до їх будівель, приміщень і прибудинкової території та ініціювати позбавлення їх статусу національного в разі несвоєчасності здійснення відповідних заходів».

Просимо розглянути та підтримати пропозиції до Указу.

Дякуємо за розуміння.

З повагою

Генеральний Секретар Вікторія Назаренко

  Категорія: