НАІУ щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту»

11 Вересня 2019 Друкувати цю новину

Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (далі – НАІУ) опрацьовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (далі - проєкт Закону), надісланий листом Міністерства освіти і науки України та висловлює наступні зауваження:

  1. Потребують уточнення в статті 6 пункти:

- «дотримання вимог законодавства щодо доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами»;

- «дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування відповідно до потреб дитини»;

Пропонуємо викласти їх в наступній редакції:

Рівний доступ до здобуття дошкільної освіти забезпечується шляхом:

- безперешкодного доступу до будівель, споруд і приміщень закладу дошкільної освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

- застосування принципів універсального дизайну в навчальному процесі;

- забезпечення в разі необхідності розумного пристосування;

-забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального процесу згідно чинного законодавства та ін.

Крім того, потребує уточнення пункт «створення мобільних (пересувних) центрів дошкільної освіти, що забезпечують надання освітніх послуг за місцем проживання дітей». Введення даної послуги потребує додаткових фінансовий витрат, що згідно Пояснювальної записки до Проєкту Закону не передбачено. Також потрібно враховувати, що освітня послуга для дітей раннього віку передбачена в системі раннього втручання.

2. Звертаємо увагу, що у пункті 6 статті 6 територіальну доступність дошкільної освіти пропонується забезпечити шляхом створення «мобільних (пересувних) центрів з відповідним кадровим, навчально-методичним, матеріально-технічним та транспортним забезпеченням».

3. Потребує уточнення стаття 13 щодо типів закладів дошкільної освіти, а саме:

«будинок дитини – заклад дошкільної освіти (або дошкільний підрозділ іншої юридичної особи) системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років»

Сьогодні в будинках дитини знаходять діти з  різними порушеннями, в тому числі з сенсорними  та психічними, тому вважаємо за потрібне внести зміни:

«будинок дитини – заклад дошкільної освіти (або дошкільний підрозділ іншої юридичної особи) системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з фізичними, сенсорними, психічними та інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (за станом здоров’я) років»

Звертаємо вашу увагу, що Кабінетом Міністрів України затверджено Положення про центри медичної реабілітації та паліативної допомоги, де має бути організовано освітній процес для дітей, які отримують послуги з реабілітації та паліативної допомоги. Тому доцільно цей тип закладу врахувати в статті 13 Проєкту Закону.

У пункті 3 статті 13 зазначено, що для «задоволення освітніх, соціальних потреб населення можуть створюватися мобільні (пересувні) центри дошкільної освіти». Жодним нормативно – правовим актом в сфері освіти невизначено стандарту надання «соціальних послуг». З огляду на зазначене даний пункт Проєкту  Закону  потребує відповідного доопрацювання.

4. У пункті 4 статті 27 зазначається, що « в освітньому процесі соціальні потреби дітей з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом дитини - соціальним робітником, одним із батьків або іншою уповноваженою відповідно до законодавства особою… Умови допущення асистента дитини до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки», що не відповідає Закону України «Про освіту», а тому потребує доопрацювання.

5. До статті 30 «Ліцензування освітньої діяльності» включити пункт який стосується вимог доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України в редакції від 10 травня 2018 року № 347.

У зв’язку з вищевикладеним, ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» не може погодити даний документ у запропоновані редакції.

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.