НАІУ щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами  у закладах позашкільної освіти»

20 Червня 2019
Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України (далі – НАІУ) опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами  у закладах позашкільної освіти» (далі – Порядок), надісланий листом Міністерства освіти і науки України на перепогодження.

НАІУ дякує за врахування  попередніх усіх рекомендацій, деякі позиції Порядку потребували доопрацювання, а саме:

  1. Пункт 1 проєкту Порядку. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» система позашкільної освіти включає заклади різного типу. Організація інклюзивної навчання має стосуватись усіх закладів позашкільної освіти, а тому неправомірно виключати «дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю та спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву» з переліку закладів, які впроваджують інклюзивну форму навчання. 2.

Пункт 2 Порядку  викласти у такій редакції:

- безперешкодного доступу до будівель, споруд і приміщень закладу позашкільної освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

- застосування принципів універсального дизайну в навчальному процесі; - забезпечення  в разі необхідності  розумного пристосування ( за потреби);

- забезпечення  доступності інформації  в різних форматах ( шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

- забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та  інформаційно – комунікаційними технологіями для  організації навчального процесу згідно чинного законодавства  та ін.

  1. Пункт 3 Порядку «Засновник закладу позашкільної освіти забезпечує створення у закладі позашкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування» викласти у такій редакції «Засновник закладу позашкільної освіти забезпечує створення у закладі позашкільної освіти інклюзивного освітнього середовища». Інклюзивне освітнє середовище передбачає, що воно базується на принципах універсального дизайну та включає в разі необхідності розумне пристосування для осіб з інвалідністю.
  2. Пункт 7 Порядку потребує редакційної правки в частині «опису послуг індивідуальної програми  розвитку», які  в даній редакції дублюються попередніми пунктами,  можуть не стосуватись осіб з інвалідністю, які мають індивідуальну програму реабілітації і яким можуть надаватись послуги через систему соціального захисту та охорону здоров’я.
  3. Пункт 8 Порядку пропонуємо  доопрацювати. Відповідно до статті 20 Закону України «Про позашкільну освіту» соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в закладі позашкільної освіти задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.

Крім того, звертаємо вашу увагу, що положення проєкту Порядку не містить конкретного переліку відповідних  потреб і жодним нормативно-правовим актом в сфері освіти невизначено стандарту надання такої послуги в закладах позашкільної освіти.

З огляду на зазначене Пункт 8 проєкту Порядку потребує відповідного доопрацювання.

Відмітимо, що після доопрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України  «Про організацій інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» Національна Асамблея людей з інвалідністю України погоджує його без зауважень.

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар