НАІУ щодо погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної Комплексної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту у вищих навчальних закладах осіб з особливими освітніми потребами на період до 2020 року»

НАІУ щодо погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної Комплексної програми щодо забезпечення  конституційного права на освіту у вищих навчальних закладах осіб з особливими освітніми потребами на період до 2020 року»
7 Липня 2015
Друкувати цю новину

ВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» (НАІУ) розглянула лист Міністерства освіти і науки щодо погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про схвалення Концепції Державної Комплексної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту у вищих навчальних закладах осіб з особливими освітніми потребами на період до 2020 року» та повідомляє наступне:

Реалізація права на освіту осіб з інвалідністю є необхідною умовою для соціальної та економічної інтеграції і повного включення у життя суспільства осіб з інвалідністю. Національна Асамблея осіб з інвалідністю України визнає всю важливість забезпечення цього права і вважає, що розробка комплексної державної програми сприятиме покращенню ситуації щодо його реалізації для студентів з інвалідністю. Однак, запропонований варіант документу потребує вдосконалення та доопрацювання.

НАІУ неодноразово в листах до Міністерства освіти і науки України звертала увагу на неузгодженість понятійного апарату, який використовується в базових законах України в сфері освіти та в нормативно-правових документах, які не відповідають положенням Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Використання неузгодженого понятійного апарату не дає можливості зрозуміти про яку групу студентів йде мова, а також не дає логічно та змістовно вибудувати документ.

Сама назва документу «Концепція Державної комплексної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту у вищих навчальних закладах осіб з особливими освітніми потребами на період до 2020 року» ( далі – «Концепція») говорить про осіб з «особливими освітніми потребами», до яких згідно міжнародних документів відносяться особи, які «потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі..». До цієї групи студентів належать – особи з інвалідністю, з певними функціональними порушеннями, біженці, тимчасово переміщенні особи, іноземні студенти, представники національних меншин та інші.

Згідно статті 1 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю – «особи з інвалідністю це ті, які мають стійкі фізичні, сенсорні, інтелектуальні та психічні порушення…»

Згідно статті 2 Закону України «Про вищу освіту» «якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів».

Постає питання, на кого зорієнтована дана «Концепція», на «студентів з інвалідністю» чи «студентів з особливими освітніми потребами»?

НАІУ стурбована тим, що в документі застосовується «медична модель інвалідності». Так, в аналізі виникнення проблем та обґрунтування необхідності їх розв’язання серед причин вказується « відсутність переліку спеціальностей, за якими можуть навчатись у вищих навчальних закладах особи з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату». Обмеження у виборі спеціальності на підставі інвалідності є дискримінацією.

Серед причин виникнення проблеми щодо реалізації права на освіту студентів з інвалідністю, на нашу думку, не вказано головну – невиконання Закону України «Про вищу освіту», а саме статей 3, 12, 45, 70; відсутність «розумного пристосування» ( статті 2, 5, 9, 24, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю), впровадження концепції універсального дизайну в сферу освіти ( статті 2, 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, статті 70 Закону України «Про вищу освіту».

Потребує уточнення розділ «Шляхи і способи розв’язання проблеми..» , при підготовці якого потрібно враховувати не тільки виконання Закону України «Про вищу освіту», але й положення Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» на період до 2020 року та зобов’язання взяті урядом щодо виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Розділ «Обсяг та джерела фінансування» потребує уточнення згідно статті 70 та 71 Закону України « Про вищу освіту».

Національна Асамблея осіб з інвалідністю України вдячна за надану можливість взяти участь в обговорені «Концепція Державної комплексної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту у вищих навчальних закладах осіб з особливими освітніми потребами на період до 2020 року» та   зацікавлена у подальшій співпраці.

  Категорія: