НАІУ презентує посібник «Батькам про раннє втручання. Послугу, яка змінює життя»

by sancho | 21 Червня 2019 12:58

Презентуємо посібник «Батькам про раннє втручання. Послугу, яка змінює життя», який розроблено представниками Програми «Батьки за раннє втручання»[1].

Висвітлена у посібнику тема раннього втручання розкриває інформацію щодо суті та значення послуги РВ. Також, в його основу увійшли рекомендації від фахівців та практиків РВ та батьків, діти яких є отримувачами послуги РВ.

«Ми всі різні й особливі. І ми всі рівні і маємо право на повагу та прийняття. І наші діти, незважаючи на маленькій вік, на ті чи інші особливості, перш за все – діти, у яких є свої бажання, звички, характер», - наполягають батьки.

У посібнику детально викладені пояснення від фахівців про індикатори послуги РВ, її впровадження і розвиток на території Україні та вагомий внесок батьків.

У 2016 році сформувався батьківський рух «Батьки за раннє втручання в Україні». Батьки в різних регіонах України усвідомили важливість РВ і працюють разом із фахівцями та політиками, щоб впровадити цю послугу.

Рекомендуємо вам це видання.  Сподіваємося, що ви знайдете в цьому буклеті інформацію, яка підвищить вашу обізнаність про РВ і буде корисна в будь-якій активній діяльності з просування послуги РВ.

Завантажити або переглянути посібник (українською[2] або російською[3] мовами).

Видання цього буклету стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проєкту «Батьківська адвокація послуги раннього втручання», який виконує ГО HealthProm (Великобританія) за участі Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ), БФ «Інститут раннього втручання».

-----------------------------------------------------------------------------

Представляем пособие «Родителям о раннем вмешательстве. Услуге, которая меняет жизнь», разработанное представителями  Программы «Родители за раннее вмешательство в Украине».

Освещенная в пособии тема раннего вмешательства раскрывает информацию о сути и значении услуги РВ. Также, в его основу вошли рекомендации от специалистов и практиков РВ и родителей, дети которых являются получателями услуги РВ.

«Мы все разные и особенные. И мы все равны и имеем право на уважение и принятие. И наши дети, несмотря на маленькой возраст, на те или иные особенности, прежде всего - дети, у которых есть свои желания, привычки, характер», - настаивают родители.

В пособии подробно изложены объяснения от специалистов о индикаторах услуги РВ, ее внедрении и развитии на территории Украины, а также о весомом вкладе родителей.

В 2016 году сформировалось родительский движение «Родители за раннее вмешательство в Украине». Родители с разных регионах Украины осознали важность РВ и работают вместе со специалистами и политиками, чтобы внедрить эту послугу.

Рекомендуем вам это издание. И надеемся, что вы найдете в этом буклете информацию, которая повысит вашу осведомленность о РВ и будет полезна в любой активной деятельности по продвижению услуги РВ.

Скачать или просмотреть пособие по ссылке (на украинском[4] или русском[5] языках). Издание этого буклета стало возможным благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине в рамках проєкта «Родительская адвокация услуги раннего вмешательства», который реализуется ОО HealthProm (Великобритания) при участии Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины (НАИУ), БФ «Институт раннего вмешательства».

 

Endnotes:
  1. «Батьки за раннє втручання»: https://naiu.org.ua/programa-batky-za-rannye-vtruchannya-v-ukrayini/
  2. українською: https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/7ab0a321422a85802f43927b7b96e272.pdf
  3. російською: https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/774691f4d028cc80bb8cb8ca0d84b5bf.pdf
  4. украинском: https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/7ab0a321422a85802f43927b7b96e272.pdf
  5. русском: https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/774691f4d028cc80bb8cb8ca0d84b5bf.pdf

Source URL: https://naiu.org.ua/naiu-prezentuye-posibnyk-batkam-pro-rannye-vtruchannya-poslugu-yaka-zminyuye-zhyttya/