НАІУ презентує посібник «Батькам про раннє втручання. Послугу, яка змінює життя»

21 Червня 2019
Друкувати цю новину

Презентуємо посібник «Батькам про раннє втручання. Послугу, яка змінює життя», який розроблено представниками Програми «Батьки за раннє втручання».

Висвітлена у посібнику тема раннього втручання розкриває інформацію щодо суті та значення послуги РВ. Також, в його основу увійшли рекомендації від фахівців та практиків РВ та батьків, діти яких є отримувачами послуги РВ.

«Ми всі різні й особливі. І ми всі рівні і маємо право на повагу та прийняття. І наші діти, незважаючи на маленькій вік, на ті чи інші особливості, перш за все – діти, у яких є свої бажання, звички, характер», - наполягають батьки.

У посібнику детально викладені пояснення від фахівців про індикатори послуги РВ, її впровадження і розвиток на території Україні та вагомий внесок батьків.

У 2016 році сформувався батьківський рух «Батьки за раннє втручання в Україні». Батьки в різних регіонах України усвідомили важливість РВ і працюють разом із фахівцями та політиками, щоб впровадити цю послугу.

Рекомендуємо вам це видання.  Сподіваємося, що ви знайдете в цьому буклеті інформацію, яка підвищить вашу обізнаність про РВ і буде корисна в будь-якій активній діяльності з просування послуги РВ.

Завантажити або переглянути посібник (українською або російською мовами).

Видання цього буклету стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проєкту «Батьківська адвокація послуги раннього втручання», який виконує ГО HealthProm (Великобританія) за участі Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ), БФ «Інститут раннього втручання».

-----------------------------------------------------------------------------

Представляем пособие «Родителям о раннем вмешательстве. Услуге, которая меняет жизнь», разработанное представителями  Программы «Родители за раннее вмешательство в Украине».

Освещенная в пособии тема раннего вмешательства раскрывает информацию о сути и значении услуги РВ. Также, в его основу вошли рекомендации от специалистов и практиков РВ и родителей, дети которых являются получателями услуги РВ.

«Мы все разные и особенные. И мы все равны и имеем право на уважение и принятие. И наши дети, несмотря на маленькой возраст, на те или иные особенности, прежде всего - дети, у которых есть свои желания, привычки, характер», - настаивают родители.

В пособии подробно изложены объяснения от специалистов о индикаторах услуги РВ, ее внедрении и развитии на территории Украины, а также о весомом вкладе родителей.

В 2016 году сформировалось родительский движение «Родители за раннее вмешательство в Украине». Родители с разных регионах Украины осознали важность РВ и работают вместе со специалистами и политиками, чтобы внедрить эту послугу.

Рекомендуем вам это издание. И надеемся, что вы найдете в этом буклете информацию, которая повысит вашу осведомленность о РВ и будет полезна в любой активной деятельности по продвижению услуги РВ.

Скачать или просмотреть пособие по ссылке (на украинском или русском языках). Издание этого буклета стало возможным благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине в рамках проєкта «Родительская адвокация услуги раннего вмешательства», который реализуется ОО HealthProm (Великобритания) при участии Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины (НАИУ), БФ «Институт раннего вмешательства».

 

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар