Лист-відповідь Національної служби здоров’я України щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів).

26 Листопада 2020
Друкувати цю новину

Публікуємо відповідь Національної служби здоров’я України (НСЗУ) на лист Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю В. Сушкевича щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів).

“Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) розглянуто лист Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю від 06.11.2020 №15/2-01/700, за результатами розгляду в межах компетенції повідомляємо наступне.

НСЗУ вітає та підтримує ініціативи, які націлені на забезпечення доступності будівель і приміщень закладів охорони здоров’я для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Правові засади діяльності НСЗУ визначені, зокрема, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням про Національну службу здоров’я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 (далі – Положення).

Відповідно до вказаних нормативно-правових актів, НСЗУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Відповідно до пункту 3 Положення одним з основних завдань НСЗУ є виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

На виконання цього завдання, відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення, НСЗУ, зокрема, укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (далі – Порядок).

Статтею 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю України» встановлено, що підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак- поводирів) до об’єктів фізичного оточення.

Однією з вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 391, є наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Так, відповідно до підпункту 2 пункту 19 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (далі – договір), надавач зобов’язується, зокрема, відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Також відповідно до підпункту 2 пункту 16 договору, НСЗУ має право, у тому числі, перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 14 Порядку з 01.01.2021 пропозиція суб’єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, зокрема, повинна містити скановані копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Так, будівля та приміщення закладу охорони здоров’я має відповідати вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд», що передбачають основні технічні вимоги доступу будівель для маломобільних груп населення.

Підтвердженням відповідності будівлі та приміщення вимогам є документ (висновок, експертний висновок, декларація про введення в експлуатацію або акт введення в експлуатацію (для нових будівель) тощо) щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність з медичної практики, відповідно до ДБН, який видається фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Принагідно інформуємо, що НСЗУ також звернулася із відповідним запитом до Міністерства розвитку громад та територій, як до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання у будівництві, а також забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, з метою отримання роз’яснень з приводу форми документа, який підтверджує відповідність будівлі вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд».

Враховуючи зазначене, важливість та дієвість інституту Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю НСЗУ підтримує вирішення зазначених в листі питань. Зокрема, НСЗУ буде розглянуто можливість розміщення на сайті сканованих копій документів, що підтверджують доступність будівель закладів охорони здоров’я, із якими НСЗУ укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Т.в.о.  А. Віленській

 

#НАІУ #НІЧОГО_ДЛЯ_НАС_БЕЗ_НАС

Інформацію розміщено в рамках реалізації Всеукраїнського проєкту  «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС», який реалізує ГС «ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» за рахунок коштів Державного бюджету України.

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар