Круглий стіл «Доступність послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я для жінок з порушенням опорно-рухового апарату в Україні»

Круглий стіл «Доступність послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я для жінок з порушенням опорно-рухового апарату в Україні»
24 Грудня 2014
Друкувати цю новину

18 грудня 2014 року в приміщенні Національного музею ім. Тараса Шевченка Національна Асамблея осіб з інвалідністю України спільно з Програмою АМР США «Здоров’я жінок України» та за підтримки Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю провели круглий стіл «Доступність послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я для жінок з порушенням опорно-рухового апарату в Україні».

6801

Жінки та чоловіки з інвалідністю не можуть отримати якісні послуги  в сфері охорони здоров’я, в тому числі, що стосується репродуктивного здоров’я та планування сім`ї  через:

 • Інституційні бар’єри – політика, державні програми, законодавчо-нормативні акти потребують  перегляду.
 • Фізичні бар’єри – архітектурна недоступність закладів охорони здоров’я, кабінетів, палат, обладнання не дають можливості жінкам (чоловікам) отримати послуги. Із 46  обстежених закладів жодний не відповідає  ДБН.
 • Фінансові – нецільове використання коштів  при закупівлі «не універсального обладнання»,  «забезпеченні ненормативної доступності» та ін.
 • Ментальні – непоінформованість медичного персоналу про  особливості даної групи жінок; існуючі стереотипи;  відсутність просвітницьких заходів для групи жінок  та дівчат з порушенням опоно-рухового апарату.  Більше  90 %  опитаних лікарів не проходили  навчання  з питань   інвалідності та надання послуг з репродуктивного здоров’я  жінкам та чоловікам з інвалідністю
 • Інформаційні бар’єри – відсутність інформації щодо надання послуг з планування сім`ї та репродуктивного здоров’я для жінок та чоловіків з інвалідністю; сайти державних закладів охорони здоров’я не надають інформації та не відповідають міжнародним стандартам «доступності інформації» та  ін.

Репродуктивний вибір є невід’ємною умовою для самовизначення жінок з інвалідністю. Вони стикаються зі спробами обмежити їх право мати дітей. Лікарі, члени сім’ї  нерідко чинять тиск, вимагаючи, щоб вони уникали або переривали вагітність, навіть,  якщо жінки демонструють сильне бажання і здатність виносити і виховати дитину.

DSC_0818

Міжнародні зобов’язання України  в сфері охорони здоров’я та прав людини вимагають забезпечення якісних послуг з питань репродуктивного здоров’я  для людей з інвалідністю; впровадження  інклюзивної політики.

Підписана Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом  вимагають дотримання європейських стандартів та норм  сфері охорони здоров’я, в тому числі, що стосується осіб з інвалідністю. Заявлений курс на реформування системи охорони здоров’я вимагає  включення питань інвалідності у всі аспекти  політики.

Під час Круглого столу було представлено дослідження «Доступ послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я для жінок з порушенням опорно-рухового апарату в Україні», яке проводилось в рамках діяльності проєкту Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України «Подолати перешкоди – надати можливості».

DSC_0786

Проєкт спрямований  на покращення доступу жінок з порушенням опорно-рухового апарату до послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я у Вінницькій,  Житомирській, Луганській, Львівській областях.

Підхід до питань інвалідності в проєкті розглядався через призму прав людини. Ідеологія проєкту базувалася на соціально-правовій моделі інвалідності, на визнанні того, що «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках в середовищі, і яка заважає їх повноцінній і дієвій участі у житті суспільства на рівні з іншими».

Під час реалізації проєкту було здійснено:

 • аналіз законодавчо-нормативної бази, щодо доступу жінок з інвалідністю до послуг з планування сім`ї та репродуктивного здоров’я;
 • аудит архітектурної доступності 46-ти медичних закладів в пілотних регіонах;
 • опитування користувачів послуг – жінок з порушенням опорно–рухового апарату та медичних працівників.

Діяльність в межах проєкту була спрямована не тільки на отримання  «критичних матеріалів», а в першу чергу на налагодження конструктивного діалогу з органами державної влади для здійснення відповідних заходів, щодо покращення ситуації з питань планування сім`ї та репродуктивного здоров’я жінок та чоловіків з інвалідністю.

Стандартами при проведенні аналізу було обрано положення Конвенції  ООН про права осіб з інвалідністю , міжнародні угоди ратифіковані та підписані Україною в сфері інвалідності та охорони здоров’я, державні нормативні акти з питань доступності та універсального дизайну.

Аналіз проводився в межах цілого комплексу дій: проведення тренінгів та семінарів для фахівців, посадових осіб, відповідальних за прийняття рішення, користувачів послуг, представників громадських організацій людей з інвалідністю; інформаційно–просвітницьких заходів та проведенням заходів впливу на місцеві органи влади з метою впровадження змін щодо надання послуг жінкам з порушенням опорно-рухового апарату в сфері репродуктивного здоров’я.

Проведення аналізу дало змогу виявити існуючі бар’єри в забезпеченні репродуктивних прав жінок з порушенням опорно-рухового апарату та розробити рекомендації щодо їх усунення.

Присутні учасники також мали можливість обговорити наступні питання:

 1. Законодавчі ініціативи. Інтеграція питань інвалідності в політику, програми в сфері охорони здоров’я.
 2. Як забезпечити формування інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я ( репродуктивного здоров’я)  на національному та обласному рівнях?
 3. Як забезпечити виконання міжнародних зобов’язань України що стосуються охорони здоров’я людей з інвалідністю, в тому числі їх репродуктивних прав.
 4. Забезпечення «розумного пристосування», «універсального дизайну» та архітектурної доступності, згідно ДБН
 5. Як забезпечити надання послуг в сфері охорони здоров’я( репродуктивного) за місцем проживання для осіб з інвалідністю, в тому числі  з сільської місцевості
 6. Підготовка та перепідготовка кадрів.
 7. Доступність інформації, сайтів.

Національна Асамблея осіб з інвалідністю України продовжує співпрацювати з різними інституціями для впровадження системних змін в питаннях репродуктивного здоров’я людей з інвалідністю.

Довідка

Програма «Здоров’я жінок України» – це п’ятирічна Програма (2011-2016 рр.) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програма впроваджується Інститутом досліджень і тренінгів імені Джона Сноу в партнерстві з Фондом «Здоров’я жінки та планування сім’ї» – українською неурядовою організацією, що працює в сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я та є членом Міжнародної федерації планування сім’ї.

Мета програми «Здоров’я жінок України» – сприяти збереженню репродуктивного здоров’я жінок та пар України шляхом покращення використання сучасних та ефективних методів контрацепції як альтернативи непланованій вагітності та абортам. Для досягнення мети Програма працює з українськими неурядовими організаціями, підтримуючи їхні ініціативи, спрямовані на зміну ставлення населення і створення сприятливих політик на національному та місцевому рівнях, а також зміцнюючи їх організаційну спроможність.

Прес-служба НАІУ

  Категорія: