Проєкт IDEAS: Інклюзивні рішення для рівноправного та відповідального суспільства

9 Лютого 2016
Друкувати цю новину

Проєкт IDEAS – «Інклюзивні рішення для рівноправного та відповідального суспільства” – є регіональним трирічним проєктом, що фінансується Європейською Комісією та Британською Радою і здійснюється у шести країнах: Азербайджані, Вірменії, Грузії, Йорданії, Лівані та Україні. Метою проєкту є зміцнення ролі та потенціалу організацій громадянського суспільства, що працюють у сфері інвалідності, задля більш активного залучення цих організацій у процеси прийняття рішень на місцевому рівні, що забезпечуватиме сприяння втіленню прав та інтересів людей з інвалідністю.

Цілями і завданнями проєкту є:

  •  створення рамки прийняття рішень, яка б допомагала органам місцевої ради враховувати права і потреби людей з інвалідністю у процесі прийняття рішень;
  •  розвиток навичок та підвищення рівня знань в організаціях громадянського суспільства, що представляють інтереси людей з інвалідністю, місцевих органах влади, у засобах масової інформації для більш ефективного представлення інтересів людей з інвалідністю у процесах прийняття рішень та загалом у суспільстві;
  •  сприяння участі організацій громадянського суспільства, а також безпосередньо людей з інвалідністю у процесах прийняття рішень місцевими органами влади та у моніторингу дій місцевих органів влади;
  • зміцнення співпраці всіх секторів, як у самій країні, так і за її межами для сприяння забезпеченню прав людей з інвалідністю та запровадженню міжнародних стандартів у питаннях інвалідності.

Розробка та впровадження функціональної рамки прийняття рішень має сприяти участі людей з інвалідністю у житті суспільства нарівні з іншими, зокрема послуги, що надаються для широкого загалу, мають бути доступними для людей з інвалідністю. Для забезпечення цього у проєкті розроблено низку заходів за участі центральних і місцевих органів влади, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації.

Проєкт – це поєднання  навчання,  обмін досвідом та практична реалізація ідей на  міжнародному, національному  та обласному рівнях. Пілотним регіоном  в Україні була обрана  Вінницька область.

Національним партнером в Україні  є ВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України».

Додаткова інформація про проєкт:  044-279-61-82 ; office@naiu.org.ua

Контактна особа : Лариса Байда