Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України сформовано

Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України сформовано
6 Липня 2018
Друкувати цю новину

04 липня 2018 року  відбулись установчі збори для формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі- Громадська рада).

Збори проводяться в порядку, встановленому Типовим положенням про громадську раду при Міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

До участі в установчих зборах були допущені зареєстровані кандидати до складу Громадської ради, список яких визначений в установленому Типовим положенням порядку та затверджений рішенням Ініціативної групи від 26 червня 2018 року (згідно опублікованого списку).

Від НАІУ в установчих зборах брав участь юрист НАІУ Олег Полозюк.

Нагадаємо що, Громадська рада при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, налагодження ефективної взаємодії Мінрегіону України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах:

— удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування;

— містобудування, архітектури, будівництва, промисловості будівельних матеріалів, збереження історичного та природного середовища;

— житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

— архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства;

— забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства.

Основними завданнями Громадської ради є:

  • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю Мінрегіону України;
  • сприяння врахуванню Мінрегіоном України громадської думки під час формування та реалізації Державної політики відповідно до завдань Мінрегіону України, визначених чинним законодавством.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. Зокрема, це представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу громадської можуть бути брані представники інститутів громадянського суспільстваякі провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Мінрегіону, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Новообраний склад Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України буде опубліковано на сайті Мінрегіону.

 

  Категорія: