Громадське обговорення проекту наказу МОЗ «Про затвердження Медичних критеріїв для встановлення рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами…»

12 Квітня 2019 Друкувати цю новину

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення
проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про затвердження Медичних критеріїв для встановлення рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивної форми освіти» та інструкції щодо її заповнення»

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Медичних критеріїв для встановлення рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивної форми освіти» та інструкції щодо її заповнення» розроблено Міністерством охорони здоров’я України відповідно до статті 3 Закону України «Про освіту», пункту 5 плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1008.

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом впровадження реформ МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому (вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601) або електронному вигляді на адресу: moznpa@meta.ua.

Контактна особа: Гаврилюк Андрій Олександрович.


ПРОЕКТ

Про затвердження Медичних критеріїв для встановлення рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивної форми освіти» та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 3 Закону України «Про освіту», пункту 5 Плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1008,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Медичні критерії для встановлення рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами, що додаються.

2. Затвердити форму первинної облікової документації № 031/о «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивної форми освіти» та інструкції щодо її заповнення, що додаються.

3. Департаменту впровадження реформ (Гаврилюк А.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Янчука А.О.

В.о. Міністра У. СУПРУН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про затвердження Медичних критеріїв для встановлення рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивної форми освіти» та інструкції щодо її заповнення

Мета: затвердження медичних критеріїв для встановлення рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини, що потребує інклюзивної форми освіти» та інструкції щодо її заповнення.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України розроблено відповідно до статті 3 Закону України «Про освіту», пункту 5 плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1008.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу розроблено із залученням робочої групи з розробки проектів нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я дітей, утвореної наказом МОЗ України від 20.06.2018 № 1171 за урахуванням досвіду Республіки Чехія та Міжнародної класифікації функціонування.

3. Суть проекту акта

Проект акта вводить 5 рівнів підтримки дітей відповідно до ступеню складності захворювання та з 01 січня 2020 року створює правові умови для використання Міжнародної класифікації функціонування для дітей з особливими освітніми потребами.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: Конституція України; Конвенція ООН про права дитини, ратифікована Постановою Верховної Ради від 27.02.1991 № 789-XII, Закон України «Про охорону дитинства»; Закону України «Про освіту», Основи законодавства України про охорону здоров’я.

5 Фінансово-економічне обґрунтування

Затвердження проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

У зв’язку з тим, що основним завданням проекту акта є затвердження рівнів підтримки та форми висновку проект акта не впливає на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я. Проект акта не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект наказу не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.

7. Позиція зацікавлених сторін

За предметом правового регулювання проект постанови не стосується:

  • питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку;
  • соціально-трудової сфери;
  • сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Реалізація проекту наказу матиме позитивний вплив на майбутнє дітей, які мають особливі потреби, що зазначено в прогнозі впливу, який додається.

Проект наказу підлягає опрацюванню з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Уповноваженим Президента України з прав дитини.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція зацікавлених органів

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України.

10. Правова експертиза

Проект наказу підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки, що обмежують забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Затвердження проекту наказу дозволить створити умови для забезпечення дітей з особливими освітніми потребами освітніми послугами, підтримкою відповідно до їх потреб та впровадити Міжнародну класифікацію функціонування.

В.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна СУПРУН


ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проекту акта: Наразі існує ситуація, коли діти з особливими освітніми потребами отримують освітні послуги (інклюзивна освіта) без урахування важкості стану та рівня функціонування, що унеможливлює подальший розподіл коштів та впровадження заходів із забезпечення їх потреб у додатковому персоналі (асистент дитини, спеціальний педагог тощо), пристосуванні приміщень тощо.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив
(до року)
середньостроковий вплив
(більше року)
Діти з особливими потребами Забезпечення права на освіту + + Проект акту надасть можливість отримувати освітні послуги та соціально-педагогічну підтримку дітям, особливо із суттєвим обмеженням функціонування.
Працівники закладів охорони здоров’я Впровадження сучасних методик оцінки функціонування - + У короткостроковій перспективі призведе до збільшення навантаження на лікарів, у зв’язку з необхідністю оцінки стану за МКХ-10 та МКФ. Вподальшому призведе до впровадження МКФ у роботі лікарів та зменшення часу роботи з пацієнтом.
Працівники Інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти Впровадження міжнародних методів оцінки + + Проект акту дозволить працівникам ІРЦ та закладів освіти використовувати сучасні методики оцінки функціонування та створить прозорі умови для забезпечення дітей освітніми послугами, у тому числі розподілу коштів та залучення додаткового персоналу.

ДОКУМЕНТИ

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.