Без коментарів

11 Липня 2019 Друкувати цю новину

1 липня 2019 року Громадська організація «Ерлайт», яка входить до складу Національної асамблеї людей України і захищає права і свободу постраждалих в ході бойових дій на Донбасі громадян України ( голова - Мирошниченко І.С.) звернулась до Прем’єр-міністра Кабінету Міністрів України В.Б. Гройману та Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України В.О. Чернишу з запитом на отримання публічної інформації по виконанню плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадженню довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 21.11.2018р. №944-р. станом на 1.04.2019 р.

Публікуємо відповіді вищезазначених органів виконавчої влади:

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

«Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - МТОТ) опрацьовано запит на отримання публічної інформації громадської організації «Ерлайт» від 01 липня 2019 р. № 1/07 щодо надання інформації про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (далі - План заходів) та, в межах компетенції, повідомляється наступне.

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про державні цільові програми», контроль за виконанням державної цільової програми здійснює Кабінет Міністрів України шляхом розгляду проміжних, щорічних, заключного звітів про результати виконання державної цільової програми та узагальненого висновку про кінцеві результати виконання програми.

Так, на виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 944-р, 29 березня 2019 р. МТОТ надано Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії за 2018 р.»

Секретаріат Кабінету Міністрів України, Управління забезпечення доступу до публічної інформації

«Шановний Ігорю Сергійовичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 01.07.2019 № 1/07, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.

Частішою другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до пункту другого § 1 Регламенту’ Кабінету Міністрів України (далі - Регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.072007 № 950. Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях та видає постанови та розпорядження обов'язкові до виконання.

Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів від 21.11.2018 № 944 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року» доручено міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити подання щокварталу' до 15 числа наступного місяця Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб інформації про стан виконання плану заходів за формою, встановленою зазначеним Міністерством. Згідно із пунктом 3 вказаного розпорядження Кабінету Міністрів МТОТ доручено подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів інформацію про стан виконання плану заходів.

За інформацією Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів, у 2019 році інформація від МТОТ про стан виконання плану заходів до Кабінету Міністрів не надходила.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за 'запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

З огляду на зазначене. Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до МТОТ для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку».

БЕЗ КОМЕНТАРІВ...

 

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.