Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

30 Листопада 2012
Друкувати цю новину

ХII міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю” відбулася 21-22 листопада 2012 року в м. Києві. Вона засвідчила, що проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами не байдужі як владним структурам, так і громадським організаціям, вченим, педагогам. 

У роботі ХII Міжнародної конференції взяли участь 158 учасників, було озвучено 102 доповіді. Учасники конференції представляли 4 державні установи, 19 вищих навчальних закладів, 5 наукових установ, 3 загальноосвітні школи, 3 обласні та міський медичні центри. Серед учасників конференції були наші зарубіжні колеги із Шауляйського університету (Литва), університетів міст Москва, Санкт-Петербург, Ульяновськ, Томськ (Росія). 

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники базової структури, 9 територіально відокремлених структурних підрозділів університету, науковці НАПН України, аспіранти та студенти. Опубліковано збірник тез доповідей учасників конференції. Кращі доповіді будуть включені до наступного збірника наукових праць “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. 

На першому пленарному засіданні із змістовними доповідями виступили Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, Голова ВГСПО “Національна Асамблея осіб з інвалідністю України” Сушкевич В.М.; заступник директора Фонду соціального захисту населення Мовчан К.С.; завідувач сектора психолого – педагогічної освіти та навчання молоді з особливими потребами Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Л.І.Дмитренко. Виступаючі зазначили, що Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю дала поштовх для докорінної зміни підходів до забезпечення реалізації прав і задоволення потреб людей з інвалідністю та покращення умов їхньої життєдіяльності. У виступах були внесені пропозиції щодо поліпшення навчання, виховання людей з інвалідністю, їхньої професійної самореалізації, правового та соціального захисту, працевлаштування та створення безперешкодного доступу до освіти. Увагу присутніх було акцентовано на більш активному залученні молоді до занять фізичною культурою та спортом.

З великою зацікавленістю були заслухані пленарні доповіді С.В. Литовченко, к.пед.н., с.н.с., вченого секретаря Інституту спеціальної педагогіки НАПН України; О.М. Дікової-Фаворської, д. соціол.н., професора НПУ ім. М.П. Драгоманова; наших зарубіжних гостей – декана факультету соціального благополуччя та вивчення недугу, доктора, професора Інгріди Баранаускієне (Шауляйський університет, Литва); декана факультету Московського державного гуманітарно-економічного інституту, к. психол.н., доцента О.О. Овсяннікової (Росія).

Цікавими та змістовними були виступи учасників на 7 секційних засіданнях, які показали значний ріст рівня і результатів наукових досліджень з проблематики конференції. З доповідями на конференції виступили також 32 студенти старших курсів нашого університету.

У доповідях виступаючих наголошувалось на необхідності розроблення нормативно-правової бази інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах, подальшого впровадження концепції освіти осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах, впровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій.

Нагальним залишаються питання щодо забезпечення архітектурної безбар’єрності навчальних закладів, бібліотек, центрів соціальної адаптації та професійної реабілітації для людей з інвалідністю.

Цікавою пропозицією від учасників секції “Наукові напрями дизайну безбар’єрного архітектурного середовища” є перепланування квартир перших поверхів житлових будинків для потреб мало мобільних груп населення.

Дуже важливою і гострою залишається проблема працевлаштування випускників з інвалідністю. Певні зрушення в цьому питанні вже відбуваються. Необхідно послідовно і системно проводити цю роботу спільно з роботодавцями, громадськими організаціями осіб з інвалідністю, всіма зацікавленими сторонами.

Учасники секцій зупинялись на нагальній необхідності впровадження спеціального методичного забезпечення студентів з інвалідністю.

Учасники конференції мали змогу ознайомитися з виставками продукції дієтичного та оздоровчого харчування, наукової та навчальної літератури працівників університету. 

Активно і творчо пройшли конкурси студентських наукових робіт. На ХІ конкурс за проблематикою конференції було подано 32 роботи. Визначено 10 переможців, ще 10 учасників нагороджені грамотами та подарунками, 5 учасників нагороджені подяками. 

На ІХ конкурс наукових робіт студентів з інвалідністю подано 16 робіт, визначено 6 переможців, які отримали іменні стипендії від спонсорів, ще 6 учасників отримали грамоти та подарунки, 3 учасники отримали подяки. Конкурс показав зростання рівня наукових робіт студентів з інвалідністю. Всі пропозиції учасників конференції структуровані та ввійшли в рішення конференції. Учасники конференції висловили побажання щодо проведення наступної конференції.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України + Фото

  Категорія: