4-5 листопада 2015 року, м. Вінниця ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

by Наталія | 22 Вересня 2015 10:33

[1]Мета конференції – інтеграція зусиль науковців, освітян, представників громадських організацій та усіх зацікавлених осіб щодо обговорення та розв'язання кола проблем, які виникають на шляху впровадження та розвитку в Україні інклюзивного освітнього середовища.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, представники громадських організацій, органів державного управління та усі зацікавлені особи.

Кінцевий строк подання матеріалів: 25 жовтня 2015 р. (включно).

Основні напрями роботи конференції:

Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому збірнику наукових праць та міжнародному електронному виданні, кращі публікації увійдуть до колективної монографії.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації матеріалів, що не відповідають вимогам до оформлення.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

4 листопада 2015 року

7.00 – 9.00 – заїзд та поселення учасників
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників
10.00 – 12.00 – відкриття конференції та пленарне засідання
12.00 – 14.00 – перерва на обід
14.00 – 18.00 – робота в секціях

5 листопада 2015 року

9.30 – 12.00 – робота в секціях
12.00 – 12.30 – підведення підсумків і закриття конференції
13.00 – 18.00 – екскурсія історичними місцями
18.00 – 22.00 – від’їзд учасників

Для участі у роботі конференції до 25 жовтня 2015 р. потрібно зареєструватися для участі у конференції (https://docs.google.com/forms/d/18640VcgSve9XskVCo3XrQ0SyX-SPG3JkatB7IUuHOqQ/viewform?usp=send_form)

та надіслати на адресу omelchenko.o.v.1@mail.ru[2] :

 1. Текст статті за матеріалами доповіді.
 2. Належним чином засвідчену рецензію наукового керівника для осіб, що не мають наукового ступеня.

Вимоги до оформлення статті

 1. Обсяг наукової статті: від 5 стор. Стаття має бути структурована відповідно до вимог до наукових статей, а також належним чином оформлена.
 2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр.: Petrenko_Kyrylo.doc).
 3. Обсяг статті: від 6 до 18 стор. Текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), поля – 20 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 1. Структура заголовку доповіді:

Далі через 1,5 інтервала  розміщують коротку анотацію та ключові слова українською та англійською мовами (курсив, слова «Ключові слова:» – напівжирний курсив).

Далі через 1,5 інтервала йде текст доповіді, вирівняний за шириною, абзацним відступом 1,25 см.

 1. Термінологія та основні положення тез доповіді у тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.
 2. Покликання в тексті оформляють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 3. Список використаних джерел розміщують наприкінці тексту й оформлюють відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.
 4. Вартість публікації – 30 грн. за сторінку. Для соціальних та наукових партнерів інституту вартість публікації становить 20 грн. за сторінку. Для докторів наук та закордонних учасників публікація є безкоштовною.

Оплата публікації – тільки після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття статті до друку та квитанції на оплату.

Участь у конференції є безкоштовною.

Проживання та харчування учасників конференції обумовлюються із організаторами конференції заздалегідь.

Довідки: Омельченко Олена Валеріївна, м. Вінниця, вул. Першотравнева 88,

тел. (063)0655659, (095)3509398, (067)3395170, omelchenko.o.v.1@mail.ru

Endnotes:
 1. [Image]: http://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/trening1.jpg
 2. omelchenko.o.v.1@mail.ru: mailto:omelchenko.o.v.1@mail.ru

Source URL: https://naiu.org.ua/4-5-listopada-2015-roku-m-vinnitsya-ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-problemi-nadannya-vishhoyi-osviti-osobam-z-osoblivimi-potrebami-v-umovah-inklyuzivnogo-osvitnogo-prostoru/