2009 рік

18 Вересня 2011
Друкувати цю новину

ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАІУ

Протягом звітного періоду Національ-на Асамблея осіб з інвалідністю України забезпечила активну роботу відповідно до Статуту НАІУ щодо участі у формуванні і реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їхніх прав, співпрацюючи з Секретаріатом Президента України, Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, Кабінетом Міністрів України, Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством України у справах сім'ї, молоді і спорту, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки України, Міністерством транспорту та зв'язку України, Міністерством регіонального розвитку та будівництва, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

Представники НАІУ протягом 2009 року брали активну участь у:

 - засіданнях Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, на яких було розглянуто понад 50 законопроєктів соціального спрямування, значна частина з яких безпосередньо стосувалась вдосконалення чинного законодавства у сфері соціального захисту громадян з інвалідністю;

- засіданнях Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України;
- засіданнях Соціальної ради та Комітету з питань безпеки руху на транспорті Мі-ністерства транспорту та зв'язку Ук-раїни;
- засіданнях робочої групи Міністерства праці та соціальної політики України;
- засіданнях спільної Ради з питань освіти осіб з інвалідністю Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики України;
- засіданнях Колегій Міністерства охорони здоров'я України;
- засіданнях Колегії та Комітету доступнос-ті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;
- засіданнях Колегії Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
- засіданнях Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

Конструктивна співпраця організацій-членів, Секретаріату та безпосередньо Голови Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України В.М.Сушкевича з органами законодавчої та виконавчої влади стала запорукою розроблення та прийняття ряду законодавчо-нормативних документів, спрямованих на підвищення існуючого рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.

Маючи значний досвід законотворчої роботи у Парламентах попередніх скликань, народний депутат України, голова НАІУ В.М. Сушкевич з перших днів роботи Верховної Ради України шостого скликання та протягом останнього року працював над розробкою власних соціально спрямованих законопроєктів, що мають на меті підвищити рівень соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні та впорядкувати існуючі механізми надання державної підтримки іншим вразливим верствам населення, особливо в умовах світової фінансово-економічної кризи, наслідки якої відчуваються і в нашій державі.
Крім того, народним депутатом України В.М. Сушкевичем також здійснювалась підготовка та внесення поправок соціально-го змісту до проєктів законів.
Також в ході законотворчого бюджетного процесу готувались пропозиції до проєктів Державного бюджету України на 2009 та 2010 роки.

1. Розробка проєктів законодавчих актів України

Зокрема, було розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України наступні проєкти законодавчих актів:

«Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (щодо оподаткування благодійної допомоги)» (реєстр. № 2043 від 11 лютого 2008 р.) (автори – н.д. В. Сушкевич та О. Боднар), яким пропонується не включати до оподатковуваного доходу цільову благодійну допомогу, що надається юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі людини з інвалідністюм, на дітей-осіб з інвалідністю для оплати зобов'язань держави по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілями, які згідно з законодавством України надаються особам з обмеженими можливостями безоплатно або на пільгових умовах. На жаль, профільний з питань вдосконалення податкового законодавства Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики впродовж трьох парламентських сесій так і не спромігся розглянути цей винятково соціально спрямований законопроєкт.
«Про внесення змін до статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» щодо забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом» (реєстр. № 2150 від 3 березня 2008 р.) (автор - В. Сушкевич), який поряд з іншим передбачає:

а) забезпечувати осіб з інвалідністю одночасно автомобілем, кімнатною і дорожньою кріслами-колясками, у тому числі кімнатною кріслом-коляскою з електроприводом, від-повідно до медичних показань.
б) дозволити людини з інвалідністюм, законним представникам дітей-осіб з інвалідністю в залежності від середньомісячного сукупного доходу їхніх сімей здійснювати виплати за отриманий на пільгових умовах автомобіль з розстрочкою платежів;
в) виділяти автомобіль:

- першочергово – сім'ям з осіб, які мають право на отримання автомобіля у позачерговому порядку, сім'ям, в яких двоє і більше осіб з інвалідністю перебувають на обліку для забезпечення автомобілем;
- позачергово - сім'ям з двома і більше людини з інвалідністюми, що мають відповідні медичні висновки, але тільки один з них перебуває на відповідному обліку для забезпечення автомобілем;
- позачергово - людини з інвалідністюм з важким ураженням опорно-рухового апарату, які не здатні пересуватися без інвалідного візка, якщо вони постійно працюють або навчаються.

На жаль, внаслідок внутрішніх полі-тичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж 16-ти міся-ців, які минули з часу подання цього проєкту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та людини з інвалідністюм» (реєстр. № 2159 від 4 березня 2008 р.; автори – н.д. В. Сушкевич та В.Таран-Терен), яким передбачено:

- при визначенні права сім'ї на допомогу включати до складу сім'ї:
а) дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації;
б) жінку та чоловіка, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;
- заборонити обмежувати розрахунковий розмір державної соціальної допомоги сумою, еквівалентною 75 відсоткам рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;
- поширити на дітей-осіб з інвалідністю норму щодо збільшення на 20 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму, яка відповідно до чинної редакції Закону застосовується при розрахунках розмірів допомоги сім'ям, в якій один або обоє батьків є людини з інвалідністюми І чи ІІ групи;
- застосовувати одночасно відповідні норми щодо збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму при визначенні розміру допомоги особі, яка відноситься більш ніж до однієї із зазначених категорій:
а) дитина, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі;
б) дитина, в якої один або обоє батьків є людини з інвалідністюми І або ІІ групи;
в) дитина-інвалід;
г) громадянин, який одержав статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту із статусом гірського;
д) дитина в малозабезпеченій багатодітній сім'ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Крім того, запропонованими у проєкті змінами до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людини з інвалідністюм" передбачається суттєво збільшити розмір допомоги на догляд за людини з інвалідністюми І групи підгрупи А та віднести до малозабезпечених осіб, які мають право на призначення допомоги на догляд, осіб з інвалідністю І групи за умови, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не перевищує збільшений на 15 відсотків прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.
Профільний з питань вдосконалення законодавства у сфері соціальної політики щодо захисту малозабезпечених сімей Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці підтримав прийняття цього проєкту. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу. На жаль, внаслідок внутрішніх політичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж майже двох років, які минули з часу подання цього проєкту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні.
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо фінансування загальнодержавних реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю) (реєстр. № 2216 від 14 березня 2008 р.; автори - В. Сушкевич, П. Цибенко, М.Комар, А. Пшонка, Г. Маньковський), який вирішує проблему легітимізації фінансової участі місцевих бюджетів у процесі створення та забезпечення функціонування центрів та інших реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю. Профільний Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав прийняття цього проєкту. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу. У підсумку базові норми цього законопроєкту увійшли до узагальненого спеціально створеною робочою групою проєкту «Бюджетного кодексу України» (нова редакція) (реєстр. № 2709), що був прийнятий Верховною Радою України як законодавчий акт 23 червня 2009 року, і був «заветований» Президентом України 20 липня 2009 р.

«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів) (реєстр. № 2272 від 25 березня 2008 р.; автори - В. Сушкевич, В. Ар'єв, В. Герасимчук, яким пропонувалось суттєво збільшити ставку акцизного збору на тютюнові вироби, а отримані таким чином додаткові бюджетні надходження спрямувати на фінансування соціальних програм, в тому числі – програм державної соціальної підтримки осіб з інвалідністю. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу. На жаль, профільний з питань вдосконалення податкового законодавства Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (голова – н.д. С.Терьохін) впродовж 2008 року так і не спромігся розглянути цей винятково соціально спрямований законопроєкт. Щоправда, окремі його норми увійшли до прийнятого Верховною Радою України узагальненого антикризового Урядового проєкту «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору» (реєстр. № 3078), прийнятого як Закон України

25 грудня 2008 року (№ 797- VІ ).

 

«Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо соціальної підтримки осіб з інвалідністю та їх громадських організацій) (реєстр. № 2574 від 28 травня 2008 р. автор - В. Сушкевич, фракція), який мав на меті відновити для громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, а також утворених ними підприємств і організацій, пільгових умов передачі в оренду державного та комунального майна та земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності. Базові норми цього законопроєкту увійшли до узагальненого проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який був прийнятий 31 жовтня 2008 року. Вказана норма щодо пільгових умов передачі громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, а також утворених ними під-приємств в оренду державного та комунального майна та земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності була збережена у прийнятому
26 грудня 2008 року Законі України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».
«Про внесення змін до статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» щодо права вибору інвалідом компенсації за неотриманий автомобіль» (реєстр. № 2656 від 17 червня 2008 р. автор — В. Сушкевич, фракція), яким передбачається надати людини з інвалідністюм чи законним представникам дітей-осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, можливість (за їхнім бажанням) отримати суттєву грошову компенсацію замість автомобіля у розмірі його реальної вартості.
Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу. На жаль, внаслідок внутрішніх політичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж 12-ти місяців, які минули з часу подання цього проєкту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні.
Проєкт Постанови Верховної Ради України «Про заходи щодо забезпечення державної підтримки санаторно-курортних закладів, в яких лікуються та проходять реабілітацію інваліди»
(р. №3324 від 29 жовтня 2008 р.) (автори - В.Сушкевич, У. Мостіпан та В. Герасимчук, якою передбачається доручити Кабінету Міністрів України розробити та запровадити дієві економічні механізми підтримки санаторно-курортних закладів, в яких лікуються та проходять реабілітацію інваліди та значно поліпшити рівень забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників пу-тівками до спеціалізованих санаторіїв імені М. Н. Бурденка (м. Саки, АР Крим), «Слов'янський» (м. Слов'янськ, Донецька область) та Сакського центрального військового клінічного санаторію імені М. І. Пирогова, у тому числі - забезпечити вирішення питання про запровадження спеціального порядку (безтендерного) закупівлі за державні кошти санаторно-курортних путівок до вищезазначених санаторіїв, вжити організаційних заходів для проведення інвентаризації матеріально-технічного оснащення сана-торно-курортних закладів незалежно від форми власності, визначивши кількість профільних місць, передбачених для осіб з інвалідністю, починаючи з наступного року передбачити створення відділень для реабілітації осіб з інвалідністю у санаторно-курортних закладах, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прискорити розроблення державних соціальних стандартів та нормативів для санаторно-курортної галузі, визначених Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Вказаний проєкт був розглянутий на пленарному засіданні Парламенту 5 березня 2009 року та прийнятий як постанова Верховної Ради України
(№ 1077- VІ ).
«Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (щодо встановлення пільг для осіб з інвалідністю, заснованих ними громадських організацій та благодійних організацій, що надають підтримку людини з інвалідністюм) (реєстр. № 3030-14 від 17 лютого 2009 року, автор - н.д. В. Сушкевич), яким передбачається звільнити від податку власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів України:

- фізичних осіб - осіб з інвалідністю незалежно від групи інвалідності, у власності яких є автомобіль (незалежно від обсягу циліндрів двигуна) і які перебувають (перебували) на обліку в органах праці та соціального захис-
ту населення для забезпечення їх автомобі-лем;
- юридичних осіб - громадські організації осіб з інвалідністю, санаторні заклади та будинки відпочинку, реабілітаційні центри громадсь-ких організацій осіб з інвалідністю, а також підприємст-ва та організації громадських організацій осіб з інвалідністю, де кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, та які мають дозвіл на право користування пільгами з оподаткування відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Пізніше, в зв'язку з прийняттям 5 березня 2009 року Закону України Про внесення змін до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку (№ 1075 – VІ) вказаний проєкт був знятий з розгляду. На жаль, цей прийнятий вищезгаданий Закон не передбачав надання людини з інвалідністюм в умовах фінансово-економічної кризи додаткових пільг ( в тому числі – звільнення від сплати) щодо податку з власників транспортних засобів.
«Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пен-сійне страхування» (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам) (реєстр. № 4217 від 17 березня 2009 року, автори - н.д. В. Сушкевич та М. Кульчинський), який має на меті законодавчо врегулювати деякі проблемні питання пенсійного забезпечення. Зокрема, у проєкті Закону пропонується внести відповідні зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пен-сійне страхування", передбачивши, що :

1) величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 % (зміни до статті 24 Закону);
2) що перерахунок пенсії особам, які після призначення пенсії продовжували працювати, здійснюється не раніше ніж через 2 роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. При цьому якщо особа має 24 місяці страхового стажу і працювала з більш високою зарплатою, тобто коефіцієнт заробітної плати (доходу) з урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) не зменшується, то враховується і стаж, і зарплата, одержані після призначення пенсії. В інших випадках перерахунок здійснюється лише з урахуванням набутого стажу (зміни до статті 42 Закону);
3) вносяться також зміни до статті 40 Закону і передбачається, що при визначенні розміру пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, порядок визначення показників якої затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у сфері статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів. Тобто законодавчі положення приводяться у відповідність до діючої на сьогоднішній день юридичної термінології.

Профільний з питань вдосконалення законодавства у сфері соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю Комітет Верховної Ра-ди України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю підтримав прийняття цього проєкту. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу. На жаль, внаслідок внутрішніх політичних збурень Парламент нинішнього (шостого) скликання впродовж майже 12-ти місяців (!!!), які минули з часу подання цього проєкту, так і не спромігся розглянути його на пленарному засіданні.
«Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2009 рік" (щодо покращення фінансування сана-торно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю та медичної реабілітації осіб з інвалідністю-спи-нальників) (реєстр. № 4294 від 1 квітня 2009 року, автори - н.д. В.Сушкевич та Л. Бірюк), яким передбачено збільшити на 19 млн. грн. видатки на закупівлю путівок для осіб з інвалідністю-спинальників до спеціалізованих санаторіїв та запропоновано надати субвенцію в обсязі 3 млн.грн. з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на зміцнення лікувальної та матеріально-технічної бази унікального у нашій державі медичного закладу - Донецької обласної лікарні відновлювального лікування та забезпечення лікування у ній осіб з інвалідністю-спинальників з нейротрофічними ураженнями (пролежнями) з інших областей та регіонів України. Вказаний проєкт надзвичайної соціальної спрямованості був прийнятий як Закон України ( № 1402- VI від 21.05.2009 р.).
«Про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (реєстр. № 4431, внесений н.д. В. Сушкевичем та П. Цибенком), який передбачає надати дітям війни, що є людини з інвалідністюми, право на стаціонарну медичну допомогу в госпіталях ветеранів війни при відповідних показаннях та наявності вільних місць. Вказаний проєкт надзвичайної соціальної спрямованості був прийнятий, як Закон України ( № 1891 - VI від 16.02.2010 р.).
Проєкт постанови «Про схвалення рекомендацій парламентських слухань на тему : «Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» (реєстр. № 4710, автори - н.д. В. Сушкевич та П. Цибенко), якими зокрема доручається Кабінету Міністрів України:

- привести у відповідність до законів Украї-ни постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян", передбачивши з урахуванням можливостей Державного бюджету поетапне підвищення грошових компенсацій людини з інвалідністюм війни за невикориста-ні путівки на санаторно-курортне лікування до реальних розмірів їх вартості;
- під час розробки проєкту Закону ''Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік'' за підсумками його виконання у першому півріччі та при розробці проєкту Держбюджету України на 2010 рік передбачити:
- підвищення рівня забезпечення ветеранів війни путівками на санаторно-курортне лікування та покращення забезпечення осіб з інвалідністю війни автомобілями;
– належне фінансування закладів охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів Міністерства охорони здоров'я, Міністерст-ва праці та соціальної політики, Міністерст-ва оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України тощо, у яких обслуговуються ветерани війни; не допускати у подальшому ліквідації таких закладів; передачу таких закладів у підпорядкування Міністерства охорони здоров'я та місцевих органів влади здійснювати без вилучення медичного обладнання й іншого майна;
- фінансування у 2009 році виготовлення ювілейної медалі до 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні ;
- у Державному бюджеті України на 2010 рік окреме фінансування заходів з святкування 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 1941 –1945 років та увічнення ратних подвигів переможців.

Вжити вичерпних заходів, спрямованих на безумовне забезпечення державних гарантій соціального захисту ветеранів війни, зокрема:

 

- прискорити розроблення Порядку пільгового перевезення ветеранів війни автомобільним транспортом міжміського і міжобласного сполучення;
- спільно з місцевими органами виконавчої влади забезпечити виконання вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в частині безоплатного надання приміщень, обладнання та іншого майна, необхідного для здійснення статутних завдань ветеранських організацій, звільнення від плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) у межах середніх норм споживання, телефоном у приміщеннях та будинках, які вони займають; не допускати виселення ветеранських організацій із займаних ними приміщень; та ін.
У зазначених Рекомендаціях парламентсь-
ких слухань ціла низка доручень надається також Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, зокрема:
– забезпечити створення на базі центральних районних лікарень міжрайонних відділень сестринського догляду та довгострокового перебування ветеранів війни, які страждають на хронічні захворювання;

– вжити заходів для розширення прак- тики роботи виїзних медичних бригад (спеціалізованих діагностичних, кон- сультативних, стоматологічних) медико- соціальних експертних комісій у сільських населених пунктах, а також виїзних денних стаціонарів обласних госпіталів;
– сприяти розвиткові системи надання пільгових транспортних послуг ветеранам війни (для перевезення до закладів охоро- ни здоров'я, місцевих органів влади, уста- нов соціального захисту) та підвищенню рівня комфортності пересування ветеранів війни на транспорті шляхом організації до- даткових (на вимогу) зупинок, пристосо- ваних пішохідних переходів, визначення місць для сидіння у транспортних засобах тощо;
– вжити заходів для забезпечення мобільним зв'язком осіб з інвалідністю війни та учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією у разі технічної неможливості забезпечення їх помешкань стаціонарним телефонним зв'язком;
– передбачити в регіональних програмах заходи щодо по зачергового забезпечення житлом ветеранів війни, які потребують поліпшення умов проживання;
– надавати всебічне сприяння діяльності громадських організацій ветеранів війни, сприяти розвиткові творчих об'єднань ветеранів, гуртків художньої самодіяльності тощо.

Вказаний проєкт рекомендацій Парламентських слухань (реєстр. № 4710 від 24.06.09 р.) було ретельно доопрацьовано з урахуванням результатів обговорення та пропозицій, внесених народними депута- тами України, владними інституціями, гро- мадськими організаціями та внесено на роз- гляд Верховної Ради України. Постанову Верховної Ради України «Про схвалення рекомендацій парламентських слухань на тему : «Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», спря- мовану на підвищення соціального захисту ветеранів війни було прийнято 9 жовтня 2009 року (№ 1642- VI від 09.10.2009р.).

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар