2008 рік

18 Вересня 2011
Друкувати цю новину

Представники НАІУ протягом  2008 року  взяли участь у:

  • засіданнях Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, на яких було розглянуто 28 законопроєктів соціального спрямування, значна частина з яких безпосередньо стосувалась вдосконалення чинного законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю;

 

- засіданнях Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України;

- засіданнях робочої групи при Міністерстві транспорту та зв’язку;

- засіданнях робочої групи при Міністерстві освіти і науки України; 

-засіданнях Громадської колегії Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

- засіданнях Комісії зпитань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю;

 

Конструктивна співпраця Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України з органами законодавчої та виконавчої влади стала запорукою розроблення ряду законодавчо-нормативних документів, спрямованих на підвищення існуючого рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.
Проєкт Закону «Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо оподаткування благодійної допомоги)»               (р. № 2043 від 11 лютого 2008 р.), яким пропонується не включати до оподатковуваного доходу цільову благодійну допомогу, що надається юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі людини з інвалідністюм, на дітей-осіб з інвалідністю для оплати зобов'язань держави по забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілями, які згідно з законодавством України надаються особам з обмеженими можливостями безоплатно або на пільгових умовах.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 38 Закону України     "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" щодо забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом (р. № 2150 від 3 березня 2008 р.), який має на меті впорядкувати умови забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей осіб з інвалідністю на підставі відповідних медичних показань.

Зокрема законопроєктом передбачається:

а).  дозволити органам праці та соціального захисту населення брати на облік осіб з інвалідністю, дітей-осіб з інвалідністю для дострокової заміни раніше отриманого автомобіля у разі його пошкодження або знищення сторонніми особами;
б).  дозволити людини з інвалідністюм, законним представникам дітей-осіб з інвалідністю в залежності від середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї здійснювати виплати за отриманий на пільгових умовах автомобіль з розстрочкою платежів, а також уповноважити Кабінет Міністрів України визначити категорії таких осіб з інвалідністю і дітей-осіб з інвалідністю, порядок розрахунків і терміни погашення розстрочених платежів за отримані автомобілі;

в). виділяти один автомобіль:
позачергово сім'ям з двома і більше людини з інвалідністюми, що мають відповідні медичні висновки, але тільки один з них перебуває на відповідному обліку для забезпечення автомобілем;
першочергово з осіб, які мають право на отримання автомобіля у позачерговому порядку, сім’ям, в яких два і більше осіб з інвалідністю перебувають на обліку для забезпечення автомобілем;
позачергово автомобіль людини з інвалідністюм з важким ураженням опорно-рухового апарату, які не здатні пересуватися без інвалідного візка, якщо вони постійно працюють або навчаються.

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та людини з інвалідністюм» (р. № 2159 від 4 березня 2008 р.), яким передбачено:

  • при визначенні права сім'ї на допомогу включати до складу сім'ї: а) дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації; б) жінку та чоловіка, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;
  • заборонити обмежувати розрахунковий розмір державної соціальної допомоги сумою, еквівалентною 75 відсоткам рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;
  • поширити на дітей-осіб з інвалідністю норму щодо збільшення на 20 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму, яка відповідно до чинної редакції Закону застосовується при розрахунках розмірів допомоги сім'ям, в якій один або обоє батьків є людини з інвалідністюми І чи II групи;
  • застосовувати одночасно відповідні норми щодо збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму при визначенні розміру допомоги особі, яка відноситься більш ніж до однієї із зазначених категорій:

а)   дитина, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що неперебуває в шлюбі;
б)   дитина, в якої один або обоє батьків є людини з інвалідністюми І або II групи;
в)   дитина-інвалід;
г)   громадянин, який одержав статус особи, що проживає і працює
(навчається) на території населеного пункту із статусом гірського;
д)   дитина в малозабезпеченій багатодітній сім'ї з трьома і більшенеповнолітніми дітьми.

Крім того, запропонованими у проєкті змінами до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людини з інвалідністюм" передбачається суттєво збільшити розмір допомоги на догляд за людини з інвалідністюми І групи підгрупи А та віднести до малозабезпечених осіб, які мають право на призначення допомоги на догляд, осіб з інвалідністю І групи за умови, якщо їх середньомісячний сукупний дохід не перевищує збільшений на 15 відсотків прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо фінансування загальнодержавних реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю)   ( р. № 2216 від 14 березня 2008 р.) (автор - В. Сушкевич), який вирішує проблему легітимізації фінансової участі місцевих бюджетів у процесі створення та забезпечення функціонування центрів та інших реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів) ( р. № 2272 від 25 березня 2008 р.), яким пропонувалось суттєво збільшити ставку акцизного збору на тютюнові вироби, а отримані таким чином додаткові бюджетні надходження спрямувати на фінансування соціальних програм, в тому числі - програм державної соціальної підтримки осіб з інвалідністю.

Проєкт Закону про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо соціальної підтримки осіб з інвалідністю та їх громадських організацій) ( р. № 2574 від 28 травня 2008 р.), який має на меті відновити для громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, а також утворених ними підприємств і організацій пільгових умов передачі в оренду державного та комунального майна та земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"      (р. № 2596 від 3 червня 2008 р.), який передбачає законодавчо врегулювати функції та повноваження Національного комітету спорту осіб з інвалідністю України та Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» щодо реалізації ними державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та здійснення міжнародних спортивних контактів.

Проєкт Закону «Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" щодо права вибору інвалідом компенсації за неотриманий автомобіль» ( р. № 2656 від 17 червня 2008 р.), яким передбачається надати людини з інвалідністюм чи законним представниками дітей-осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем можливість (за їх бажанням) отримати суттєву грошову компенсацію замість автомобіля у розмірі його реальної вартості.

Проєкт Постанови Верховної Ради України «Про заходи щодо забезпечення державної підтримки санаторно-курортних закладів, в яких лікуються та проходять реабілітацію інваліди» (р. № 3324 від 29 жовтня 2008 р.), якою передбачається доручити Кабінету Міністрів України розробити та запровадити дієві економічні механізми підтримки санаторно-курортних закладів, в яких лікуються та проходять реабілітацію інваліди та значно поліпшити рівень забезпечення осіб з інвалідністю-спинальників путівками до спеціалізованих санаторіїв імені М.Н.Бурденка (м.Саки, АР Крим), «Слов'янський» (м.Слов'янськ, Донецька область) та Сакського центрального військового клінічного санаторію імені М.І.Пирогова.

Всі зазначені проєкти законодавчих актів були підтримані відповідними профільними Парламентськими комітетами і рекомендовані для прийняття Верховною Радою України.

 

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар