Захищаємо права підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю!

by sancho | 7 Серпня 2017 12:14

Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідності України» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація підприємств та працюючих осіб з інвалідністю в Україні» розглянули проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1010», розроблений Мінсоцполітики.

В умовах, коли з кожним роком підприємствам громадських організацій людей з інвалідністю все складніше виживати, коли постійно зростає вартість оренди, електропостачання, водовідведення тощо, коли держава позбавила суб’єктів господарювання, заснованих об’єднаннями людей з інвалідністю, преференцій щодо участі в отриманні державного замовлення і тривалий час не спромоглася імплементувати в вітчизняне законодавство статтю 19 Директиви 2004/18/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 31 березня 2004 року про координацію процедур з проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг, переважна більшість відповідних підприємств, установ та організацій ледь жевріють.

Лише за один рік з на підприємствах громадських організацій чисельність працюючих осіб з інвалідністю скоротилася майже на 1000 осіб. Так само скорочується кількість підприємств, що працевлаштовують людей з інвалідністю. Якщо порівняти відповідні показники за п’ять або десять років, то картина взагалі жахлива.

За таких обставин роботодавці із переважною чисельністю людей з інвалідністю очікують від держави, в процесі дерегуляціі, реальної допомоги (збереження податкових пільг та спрощення процедури їх надання, фінансової підтримки за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій, що надходять до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю України на створення та збереження робочих місць, на створення належних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях (станом на 1.08.2017 – жодне підприємство не отримало такої допомоги), запровадження нових форм державної підтримки (надання допомоги на відкриття власної справи, компенсація заробітної плати, консалтингові послуги для бізнесу, що успішно впроваджується в європейських країнах) та спрощення ведення бізнесу у відповідності до європейських стандартів.

На превеликий жаль, окремі норми проекту нормативно-правового акту, розробленого Мінсоцполітики, не відповідають ні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, ні Податковому кодексу України, ні Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», ні курсу на дерегуляцію, який проголошений владою.

Так, Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року  № 1010, пропонується доповнити новими підставами для відмови у наданні дозволу на право користування пільгами з оподаткування.

«відсутності діяльності підприємства, організації за юридичною та (або) фактичною адресою, зазначених у поданих підприємством, організацією документах;

наявності у підприємства, організації в переліку засновників кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та (або) власника істотної участі;

виявлення фактів спільного користування майном підприємства, організації іншою юридичною особою чи фізичною особою підприємцем, які здійснюють аналогічний вид діяльності;

виявлення фактів, якщо керівник підприємства, організації чи член його родини є керівником іншої юридичної особи чи фізичною особою підприємцем, яка здійснює аналогічний вид діяльності;

залучення інших суб'єктів господарювання всіх форм власності для провадження виробничої діяльності більш ніж 20 відсотків до загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) підприємства та залучення для виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства, третіх осіб більш 20 відсотків від кількості працюючих осіб цього підприємства, які знаходяться в трудових відносинах на підставі трудового договору».

Всі перелічені вище показники:

Окрім того, не зрозуміло, який державний орган та яким чином буде встановлювати відповідні факти, оскільки ні Мінсоцполітики, ні облдержадміністрації не мають контролюючих функцій щоб здійснювати перевірки та встановлювати відповідні факти.

На наше переконання, доповнення Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1010, новими підставами для відмови у наданні дозволу на право користування пільгами з оподаткування не сприятиме покращенню ситуації зі створенням або збереженням робочих місць для осіб з інвалідністю на підприємствах ГОІ, а навпаки посилює тиск на діяльність цих підприємств та створює додаткові перепони у їх функціонуванні.

Враховуючи вищевикладене ВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» та ВГО «Асоціація підприємств та працюючих осіб з інвалідністю України» не погоджують проект постанови в даній редакції.

Прес-служба НАІУ

Source URL: http://naiu.org.ua/zahyshhayemo-prava-pidpryyemstv-gromadskyh-organizatsij-osib-z-invalidinistyu/