Інструкція про порядок прийому Всеукраїнських, регіональних ГОІ до Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України

Національна Асамблея осіб з інвалідністю України є всеукраїнським добровільним неприбутковим об’єднанням всеукраїнських та обласних, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя громадських організацій, що об’єднують людей з інвалідністюта міст з чисельністю проживаючих понад 300 тисяч осіб.

Основною метою діяльності Асамблеї є об’єднання громадських організацій, членами яких є людей з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища людей з інвалідністюв Україні, сприяння захисту їх конституційних прав, підвищенню їх ролі і соціального статусу в суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів.

Громадська організація, яка прийняла рішення про вступ до Асамблеї має бути:

  • Зареєстрованою в Управлінні юстиції як юридична особа не менше одного року і мати на обліку не менше 50% осіб з інвалідністю від загальної чисельності членів організації;
  • Виконувати свої статутні зобов’язання і прийняти рішення щодо вступу до Асамблеї на загальних зборах.

Прийом до членів НАІУ здійснює вищий орган Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України - Генеральна Асамблея (у випадку, коли громадська організація осіб з інвалідністю пропрацювала більше одного року) на підставі:

  • заяви організації (в якій вказується підстава вступу);
  • копії Статуту організації;
  • копії Свідоцтва про реєстрацію;
  • витягу з протоколу про рішення організації щодо вступу організації до Асамблеї;
  • повне прізвище (ПІБ, дата народження) представника організації, який делегується до складу Генеральної Асамблеї;
  • довідка про стан проведеної роботи за попередній рік.

За рішенням організації можуть бути подані додаткові документи, що підтверджують її діяльність у сфері соціального захисту людей з інвалідністю в регіоні та співробітництво з місцевими органами виконавчої влади.

При цьому повідомляємо, що НАІУ має свій інформаційний Інтернет-сайт: www.naiu.org.ua , на якому Ви можете отримати багато корисної інформації, ознайомитися з діяльністю НАІУ і приймати участь в обговоренні проектів законодавчих, нормативно-правових актів.