У Верховній Раді пройшов Всесвітній день діабету

21 Листопада 2016 Друкувати цю новину

У Верховній Раді пройшов Всесвітній день діабетуПочинаючи з 1991 року, за ініціативи Міжнародної діабетичної федерації (IDF) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожен рік проводиться Всесвітній день діабету - 14 листопада - в знак визнання заслуг одного з відкривачів інсуліну Фредеріка Бантінга, який народився 14 листопада 1891 року. Україна долучилася до відзначення цього дня у 1997 році.

З 2007 року в усьому світі цей захід проводиться під егідою ООН. Багато років поспіль у цей день проводяться виміри цукру крові у Європарламенті, Єврокомісії та інших інституціях.

Вже другий рік поспіль за спільної ініціативи парламентського Комітету з питань охорони здоров’я та Міжнародної діабетичної асоціації України заходи з нагоди Всесвітнього дня діабету проводяться в українському парламенті.

У 2016 році цей день присвячений питанням забезпечення ранньої діагностики цукрового діабету та його ускладнень.

Цукровий дiабет є одним з найпоширеніших неінфекційних захворювань у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на нього хворіє близько 3% населення Землі. Від 10 до 20% вiд загальної кiлькостi цих хворих – дiти. Лише за період з 1990 по 2010 роки, загальна кількість хворих на цукровий діабет збільшилася майже втричі і за стриманими прогнозами експертів у 2030 році досягне 552 млн. осіб.

20 грудня 2006 року ООН прийняла резолюцію 61/225 по діабету, в якій визнала діабет неінфекційною епідемією. Щороку понад 3 мільйони діабетиків вмирає від таких ускладнень хвороби як інфаркт, інсульт і ниркова недостатність. Крiм того, дане захворювання є причиною тяжких iнвалiдизуючих ускладнень таких як слiпота, ниркова та судинна недостатнiсть та інші.

Одним з найбільших досягнень в боротьбі з цукровим діабетом стало відкриття інсуліну в 1922 році.

За даними Центру медичної статистики МОЗ України станом на 1 січня 2016 року загальна кількість хворих на цукровий діабет в Україні становила 1 млн. 223 тис. 607 осіб, з них майже 8,5 тисяч – це діти (8 424).

Із загальної кількості хворих на цукровий діабет (ЦД) препарати інсуліну приймають 223 тис.161 особа, з них 8 тис. 388 дітей (дані з територій, підконтрольних України).

Таким чином, в Українi кількість хворих на дiабет становить близько 3 % вiд усього населення, що менше, ніж в інших країнах Європи. (у Німеччині - 10,2%, Швеції — 7,3%, Франції — 6,2%, Іспанії — 9,9%).

Однак кількість хворих на цукровий діабет в нашій державі щорічно збільшується на 5 - 7%.

Збільшення кількості осіб віком після 40 років, осіб з генетичною схильністю до розвитку діабету, осіб з ожирінням, малорухомим способом життя, хронічними стресами та осіб, які палять та вживають алкогольні напої зумовлює зростання поширеності цукрового діабету у населення України.

У дітей цукровий діабет зазвичай має тяжкий перебiг захворювання. В дитячому та підлітковому віці, в основному, розвивається ЦД 1 типу. За останні 10 років кількість дітей з цукровим діабетом у віці до 6 років збільшилася вдвічі.

На долю хворих на цукровий діабет дітей у віці до 3-х років припадає приблизно 0,3% від загального числа хворих на цукровий діабет дітей. Проте, останнім часом відзначається зростання захворюваності у цій віковій категорії.

 В останні роки почали діагностувати і так званий неонатальний діабет, який виявляють у немовлят до півроку, найчастіше, до трьох місяців. Це єдиний тип діабету, від якого дитину можна повністю вилікувати, якщо лікування розпочати своєчасно.

Нині в Україні понад більше 76 тисяч осіб з діабетом мають ускладнення у вигляді діабетичної нефропатії, що може спричиняти нирковою недостатність та смерть, більш ніж у 173 тисяч хворих зареєстровано діабетичну ретинопатію, що є причиною сліпоти. Через діабет щорічно близько у 3 з половиною тисяч наших громадян проводиться ампутацій нижніх кінцівок.

Профілактика

Слід пам'ятати, що більшість ускладнень цукрового діабету можна попередити та уникнути високих витрат на їх лікування, забезпечивши своєчасне виявлення його захворювання та його повноцінне лікування.

Основною умовою ефективного лікування хворих на цукровий діабет є безперебійне забезпечення їх сучасними цукрознижуючими препаратами, засобами введення інсуліну, а також засобами самоконтролю.

Порядок та умови забезпечення хворих на ЦД лікарськими засобами та виробами медичного призначення регулюються розпорядженням КМУ «Деякі питання забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну» від 05.03.2009 р. № 247-р та наказом МОЗ України від 23.03.2011 р. № 160 «Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення». Порядок ведення реєстру хворих на цукровий діабет затверджено наказом МОЗ України від 28.05.2009 р. № 365.

Важливим кроком на шляху боротьби з цим суспільно небезпечним захворюванням була реалізація в Україні державної програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки (затверджена Постановою КМУ № 877 від 19 серпня 2009 р.), яка, незважаючи на неповноцінне фінансування, певним чином виконувалася та дала свої позитивні результати.

В рамках виконання програми у 2009 році були підготовлені та впроваджені «Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія», в яких сконцентрувалися сучасні наукові та галузеві досягнення, рекомендації Американської діабетичної асоціації (ADA) та Міжнародної діабетичної федерації (IDF), настанови, які застосовуються в провідних клініках світу, і базуються на принципах доказової медицини та клінічної епідеміології.

У 2013 році було затверджено і впроваджено в клінічну практику оновлені протоколи лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу, які призначені в першу чергу для лікарів первинної та вторинної ланки.

Крім того, завдяки програмі в Україні було створено державний Реєстр хворих на цукровий діабет, в який також увійшли дані про пацієнтів дитячого та підліткового віку  (на даний час, роботу цього реєстру МОЗ призупинено, що не дає можливості проводити аналіз поширеності та захворюваності на цукровий діабет, динаміку його ускладнень, оцінити якість надання медичної допомоги за станом компенсації хвороби, а також прогнозувати фінансові витрати на забезпечення профілактики, діагностики та лікування хворих).

Основні проблеми  у сфері боротьбі з цукровим діабетом в Україні:

  • відсутність відповідального ставлення населення, у тому числі хворих на цукровий діабет, до власного здоров’я та ведення здорового способу життя;
  • відсутність налагодженої системи реімбурсації забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, цукрознижуючими препаратами, засобами самоконтролю;
  • недосконалість організації роботи «Шкіл самоконтролю цукрового діабету» внаслідок відсутності затвердженої програми навчання та нормативних актів по штатному розкладу;
  • недостатність фінансування діагностичних процедур, зокрема проведення дослідження мікроальбумінурії (раннього маркера діабетичного ураження нирок), що дозволяє своєчасно проводити лікування цього ускладнення з метою запобігання його прогресування і розвитку ниркової недостатності;
  • відсутність можливості проведення генетичної діагностики цукрового діабету з моногенним типом успадкування у дітей, що не дозволяє призначати адекватну цукрознижуючу терапію і призводить до декомпенсації хвороби та стрімкого виникнення ускладнень.

Фінансування заходів з боротьби з цукровим діабетом

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 р. Резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов'язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш як у 2-3 відсотки загальних видатків з охорони здоров'я.

З точки зору економічних розрахунків, лише 10% виділених коштів витрачається на закупівлю препаратів для хворих на ЦД, 10% - на профілактичні заходи, а 80 % - на лікування ускладнень.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік.

В Україні нині хворі на інсулінозалежний діабет забезпечуються препаратами інсуліну та цукрознижуючими препаратами за рахунок державних коштів. При цьому усі діти, вагітні жінки та особи, що мають непереносимість препаратів інсуліну вітчизняного виробництва отримують імпортні препарати інсуліну. З 2007 року закупівлі препаратів інсуліну та цукрознижуючих препаратів проводять за рахунок місцевих бюджетів.

У 2016 році для регіонів ці був передбачений обсяг цільових коштів (медичної субвенції) для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у розмірі майже 639 млн. грн., що на 100% покриває потребу хворих на цукровий діабет в інсулінах та цукрознижуючих препаратах. Закупівля тест-смужок до глюкометрів для дітей віком до 18 років та вагітних, хворих на ЦД, здійснюється централізовано Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету і покриває лише 30% від потреби. У державному бюджеті України на 2016 рік» на закупівлю витратних матеріалів для визначення рівня глюкози в крові передбачено 19,7 млн. гривень.

Проектом Державного бюджету України на 2017 рік Міністерству охорони здоров’я України передбачено видатки у сумі 500,0 млн. грн. як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування (реімбурсація) вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (планується, що це будуть серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет ІІ типу – за повідомленням в.о. Міністра ОЗ). Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну.

Проект передбачає удосконалення існуючої системи гарантованого забезпечення життєво необхідними препаратами інсуліну хворих на ЦД через впровадження рецептурно-компенсаторної системи з отриманням ліків за пільговими рецептами та відшкодуванням (реімбурсацією) витрачених коштів відповідним аптечним установам із державним контролем цін.

З метою реалізації цього проекту МОЗ України:

затверджено Положення про реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії (наказ МОЗ України від 23.12.2015 р. № 890);

затверджено положення про реєстр референтних для реімбурсації (відшкодування) коштів на препарати інсуліну та порядок внесення до нього змін (наказ МОЗ України від 13.04.2016 р. № 359);

розроблено проект наказу «Про затвердження Реєстру референтних цін для реімбурсації (відшкодування) коштів, який розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України в рубриці «Громадське обговорення».

Окремі шляхи вирішення проблем:

Забезпечення функціонування державного електронного реєстру хворих на цукровий діабет.

Розблокування тендеру для закупівлі тест-смужок для визначення глюкози для дітей та вагітних (на даний час заблокований).

Удосконалення  моделі розрахунку референтної ціни препаратів інсуліну для повного чи часткового відшкодування їх вартості. (На етапі допрацювання моделі розрахунку референтної ціни можна запровадити рецептурну систему відпуску інсуліну. По такій системі працюють 5 областей України доволі успішно, однак на місцях блокується запровадження рецептурної системи або на рівні директорів департаментів ОЗ, або на рівні депутатів облрад).

Збільшення бюджетного фінансування на закупівлю реактивів для визначення рівня глікованного гемоглобіну у хворих на цукровий діабет. (Доведено, що, зменшивши рівень глікованого гемоглобіну на 1%, можна суттєво зменшити ризик ускладнень цукрового діабету: інфаркту на 14%, серцевої недостатності  на 16%.).

Запровадження забезпечення хворих на цукровий діабет, насамперед, немовлят і дітей раннього віку забезпечення найбільш сучасним методом інсулінотерапії - помповою інсулінотерапією. (В Україні сьогодні лише 7,3%  дітей отримують таке лікування).

Вдосконалення методів первинної та вторинної профілактики розвитку цукрового діабету, особливо у групах ризику (хворі на ожиріння, гіпертонічну хворобу тощо).

Верховна Рада України

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Напишіть відгук