Резолюція конференції «Інтеграція стомованих хворих у суспільство. Проблемні питання та шляхи їх вирішення»

22 Липня 2016 Друкувати цю новину

15 – 17 червня 2016 року в м. Києві Національна Асамблея осіб з інвалідністю України спільно з ГО «Спілка осіб з інвалідністю стомованих хворих «Астом-Ілко» провели конференцію «Інтеграція стомованих хворих у суспільство. Проблемні питання та шляхи їх вирішення», головна мета якої підвищення рівня кваліфікації в громадській роботі, планування їх діяльності, сприяння ефективній співпраці з органами державної влади, розвитку співробітництва. Учасники Конференції звернулись до органів законодавчої та виконавчої влади усіх рівнів з проханням вжити відповідних заходів щодо покращення становища стомованих хворих в Україні.

Публікуємо резолюцію Конференції.

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської  конференції
«Інтеграція стомованих хворих  у суспільство.
Проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Червень  2016 р.,  м. Київ

Ми, учасники Всеукраїнської конференції «Інтеграція стомованих хворих у суспільство. Проблемні питання та шляхи їх вирішення.», члени громадських організацій та представництв громадських організацій людей з інвалідністю - стомованих хворих з різних областей України, констатуємо незадовільне виконання чинного законодавства в частині забезпечення людей зі стомою в Україні виробами медичного призначення – засобами догляду за стомою. Ситуація загострюється на фоні зростання чисельності захворювань та їх поширеності, «молодшання» онкології, низького рівня матеріального забезпечення населення, зростання цін на проживання та засоби догляду за стомою, відсутності належної державної підтримки.

Основою реабілітаційного процесу людини зі стомою – є забезпечення виробами медичного призначення (калоприймачами та засобами догляду за стомою). На сьогоднішній день в Україні створена достатня правова база та існують майже всі необхідні законодавчо-нормативні документи для забезпечення людей зі стомою індивідуальними засобами, а саме калоприймачами та сечоприймачами, засобами догляду за стомою. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» (стаття 38) гарантує забезпечення особи з інвалідністю виробами медичного призначення, зокрема калоприймачами та сечоприймачами, але на сьогоднішній день виконання зазначеного Закону різниться в залежності від регіону, – в деяких регіонах України виконується повністю (поодинокі міста та області), в деяких – частково (більшість областей України), а в деяких – не виконується зовсім.

Для прикладу, якщо людина зі стомою мешкає в м. Черкаси, Дніпропетровську чи Запоріжжі, то вона отримує 30 калоприймачів на місяць, а якщо в м. Києві, то не отримує нічого. І звичайно, ми – люди зі стомою, можемо трактувати це, як свавілля влади на місцях. Ми всі живемо в одній державі – Україна, і Закон та його виконання має бути однаковим для всіх. Особлива ганебність ситуації з цього приводу в м. Києві, так як це найбільше місто України і столиця має бути прикладом для усіх регіонів країни. Разом із тим, у 2016 році була прийнята програма «Здоров’я Киян», в якій для забезпечення хворих засобами догляду за стомою на 2016 рік передбачено 9 692 600,00 грн, але на сьогоднішній день жодна особа зі стомою в м. Києві не отримала жодного калоприймача.

Основні проблеми в регіонах в частині забезпеченнястомованих осіб виробами медичного призначення (засобами догляду за стомою):

 1. ігнорування під час розподілу медичної субвенції та коштів місцевих бюджетів потреб стомованих осіб;
 2. відсутність в регіонах обліку стомованих осіб;
 3. відсутність індивідуального підходу при закупівлі засобів догляду за стомою та маніпуляції з нормативом забезпечення калоприймачами та сечоприймачами на місяць;
 4. в деяких містах закупівля калоприймачів покладена на одну лікарню, або департамент охорони здоров’я. Вочевидь, що при централізованій закупівлі неможливо врахувати індивідуальні потреби всіх людей зі стомою, у зв'язку із чим частина коштів витрачається нераціонально, так як не може один тип калоприймача/сечоприймача підходити всім особам зі стомою;
 5. будь-яка централізована закупівля створює автоматичне підґрунтя для корупції і є приклади, що доводять це. Так, в м. Харкові, де протягом декількох років ігноруються потреби людей зі стомою при написанні технічного завдання, а за підсумками тендерних конкурсів за весь цей час виграє один й той самий постачальних засобів догляду за стомою.

Звертаємось до органів законодавчої та виконавчої влади усіх рівнів з проханням вжити відповідних заходів щодо покращення становища людей зі стомою в Україні, зокрема:

 1. Кабінету Міністрів України:

1.1. доручити МОЗ у 2016 році розробити та подати в установленому порядку на розгляд Уряду зміни до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей-осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301, щодо:

 • визначення щомісячного нормативу видачі на одну особу калоприймачів відповідно до типу та виду (однокомпонентний, двокомпонентний, мішок відкритий/закритий) та сечоприймачів з урахуванням фактичних потреб стомованих хворих;
 • доповнення переліку засобів, видача яких регламентується вказаним Порядком, додатковими засобами догляду за стомою, а саме: пастою-герметиком, абсорбуючим порошком, поясом, нейтралізатором запаху, кремом для захисту шкіри. Такими додатковими засобами стомовані забезпечуються за рахунок бюджетних або страхових коштів у всіх пострадянських країнах і Європі;

1.2. доручити обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити належне виконання статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» в частині забезпечення осіб зі стомою виробами медичного призначення, зокрема калоприймачами та сечоприймачами, у тому числі шляхом розроблення та затвердження обласних програм медико-соціальної реабілітації стомованих хворих і прозвітувати про це Кабінету Міністрів України.

2. МОЗ вдосконалити Форму звітності № 37/1 «Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів людини з інвалідністюми, дітьми-людини з інвалідністюми, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку, за 20___ рік» та Інструкцію щодо її заповнення, задля того, щоб було зрозуміло чисельність відповідних осіб у регіонах і забезпечення їх потреби у вказаними засобам;

3. Органам охорони здоров’я:

 • щороку під час розподілу медичної субвенції та коштів місцевих бюджетів ініціювати врахування потреб стомованих осіб стосовно забезпечення засобами догляду за стомою;
 • забезпечити ведення закладами охорони здоров’я обліку осіб зі стомою у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я від 12.02.2013 р. № 109;
 • перейняти досвід м. Дніпропетровська та Запоріжжя, де закупівля засобів догляду за стомою здійснюється безпосередньо закладами охорони здоров’я, які здійснюють первинний облік осіб зі стомою, оскільки саме такий підхід є найкращим та найраціональнішим, адже він дозволяє забезпечити адресність, врахування індивідуальних потреб стомованих хворих, цільове використання коштів.
  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Напишіть відгук