Пропозиції до нової редакції Закону України «Про культуру»

by sancho | 21 Вересня 2017 13:55

Національна Асамблея людей з інвалідністю у відповідь на лист Міністерства соціальної політики України  стосовно надання пропозицій до нової редакції Закону України «Про культуру» повідомляє.

Чинний Закон України «Про культуру» містить лише дві норми у статті 8, які стосуються осіб з інвалідністю, а саме:

Така ситуація є неприйнятною, у тому числі з урахуванням того, що Закон України «Про культуру» було прийнято після ратифікації Україною в 2009 році Конвенції про права осіб з інвалідністю (далі – Конвенція).

При цьому стаття 30 Конвенції гарантує особам з інвалідністю права на:
1) доступ до творів культури в доступних форматах; 2) доступ до телевізійних програм, фільмів, театру та інших культурних заходів у доступних форматах;
3) доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали найможливішою мірою доступ до пам’ятників і об’єктів, що мають національну культурну значущість; 4) розвиток і використання свого творчого, художнього та інтелектуального потенціалу не тільки для власного блага, а й для збагачення всього суспільства; 5) визнання й підтримку особливої культурної та мовної самобутності, зокрема жестових мов і культури глухих.

Ураховуючи зазначене, Закон України «Про культуру» в новій редакції повинен враховувати низку важливих аспектів, що безпосередньо стосуються осіб з інвалідністю, а також визначені в нормах Конвенції, серед яких, у тому числі, такі:

У контексті викладеного, положення, які стосуються забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері культури, повинні міститися або за текстом законопроекту, або в окремій статті, присвяченій цій проблематиці.

З огляду на зазначене, у разі надходження до ВГО НАІУ проекту Закону України «Про культуру», його буде розглянуто в установленому законодавством порядку, у тому числі в частині питання відповідальності за порушення прав осіб з інвалідністю у сфері культури.

Source URL: http://naiu.org.ua/propozytsiyi-do-novoyi-redaktsiyi-zakonu-ukrayiny-pro-kulturu/