Програма «Через освіту до соціальної інтеграції та інклюзії»

by Віталій | 4 Вересня 2012 18:16

Програму розпочато: січень 2003 року

Мета: сприяння координації діяльності органів державної виконавчої влади, освітніх та реабілітаційних закладів, громадських організацій осіб з інвалідністю у вирішенні правових, економічних, організаційних, науково-методичних питань щодо освіти й професійної реабілітації людей з інвалідністю в Україні, вивчення та аналіз проблем освіти й професійної реабілітації людей з інвалідністю, моніторинг діяльності системи спеціального та інтегрованого навчання осіб з інвалідністю тощо.

Завдання: створити умови для реалізації принципово нових підходів до співпраці між громадськими організаціями осіб з інвалідністю та органами державної виконавчої влади у вирішенні проблем освіти та соціальної реабілітації людей з інвалідністю.

Цільова група: Громадські організації осіб з інвалідністю, освітні та реабілітаційні заклади та органи державної виконавчої влади, що працюють у галузі освіти, професійної та соціальної реабілітації людей з інвалідністю.

Source URL: http://naiu.org.ua/programa-qcherez-osvitu-do-sotsialnoji-integratsijiq/