Підприємці – працюємо спільно заради людей з інвалідністю

21 Листопада 2012 Друкувати цю новину

В жовтні в м. Києві  пройшов ІІ Всеукраїнський Форум підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю та працюючих осіб з інвалідністю, організаторами якого виступили Всеукраїнське громадське соціально – політичне об’єднання "Національна Асамблея осіб з інвалідністю України" та Всеукраїнська громадська організація "Асоціація підприємців та працюючих осіб з інвалідністю України".

Урочисте відкриття Форуму розпочав голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, голова Національної асамблеї осіб з інвалідністю України Валерій Сушкевич. У своєму привітальному слові до учасників він зазначив, що наразі в Україні існує 365 підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю, на яких працює майже 11 тисяч осіб з інвалідністю, та відповідно до чинного законодавства, такі підприємства мають державну допомогу у вигляді пільг з оподаткування та фінансової допомоги на технічне оснащення (переоснащення) виробництва з метою створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю. Відмітив, що більшість з цих підприємств є безпосередніми виробниками товарів, робіт та послуг, а обсяги виготовленої ними продукції лише у І півріччі 2012 року склали 632,4 млн. гривень. Звернув увагу на  найбільш актуальні питання діяльності підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема ті, які стосуються особливостей їх пільгового оподаткування, розміщення державного замовлення на їх продукцію, запровадження пільгових тарифів по сплаті за енергоносії та інші. Підкреслив важливість обміну досвідом щодо практичного вирішення таких питань з метою утворення сприятливого середовища для розвитку підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю та закликав їх до подальшої співпраці з державними і неурядовими організаціями.

В продовження розпочатої теми виступив голова Державної служби з питань осіб з інвалідністю та ветеранів Володимир Маслаков, який звернув увагу на необхідність сприяння подальшому розвитку інфраструктури підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю та необхідності завантаження їх замовленнями на продукцію. З метою практичного вирішення цього питання В. Маслаковим  було запропоновано запровадити дієвий механізм постачання продукції підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю для закладів охорони здоров’я, центрів реабілітації та спеціальних закладів (шкіл – інтернатів  та інтернатів) системи Міністерства соціальної політики. Також відмітив необхідність узагальнення професій, які користуються попитом при працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах громадських організацій осіб з інвалідністю, та в подальшому враховувати цю інформацію при здійсненні професійного навчання осіб з інвалідністю та підготовки відповідних кадрів.

Актуальні питання подальшої діяльності підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю були висвітлені у виступі голови Всеукраїнської громадської організації "Асоціація підприємців та працюючих осіб з інвалідністю України" С. Гурінова, який звернув увагу на негативні наслідки прийняття на законодавчому рівні рішення про ліквідацію спеціально уповноваженого державного органу - міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю. Голова Асоціації наголосив на необхідності збереження діючої системи надання державної підтримки підприємствам ГОІ. Одночасно відмітив наявність проблеми несвоєчасного фінансування органами Державної казначейської служби коштів фінансової допомоги, виділеної підприємствам ГОІ за рішенням Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю у 2012 році, звернув увагу на необхідність обговорення шляхів вирішення зазначеного питання.

Окремо були обговорені пропозиції щодо внесення змін до нормативно - правових актів, які тим чи іншим чином впливають на діяльність підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю.

Найбільшу увагу учасників Форуму привернули питання, які виникають у зв’язку з застосуванням в роботі підприємствами громадських організацій осіб з інвалідністю норм Податкового кодексу України та обговорення шляхів їх врегулювання. Зокрема, в частині оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою, головним бухгалтером Дніпропетровського учбово – виробничого об’єднання "Луч" Українського товариства сліпих Г. Геравасовою зазначено, що відповідно до діючого законодавства у підприємства, яке закуповує продукцію підприємства громадської організації осіб з інвалідністю (що користується пільгою зі сплати податку на додану вартість) в момент передачі товару виникає зобов’язання зі сплати податку на додану вартість з усієї вартості отриманого товару. На практиці це означає, що ціна на переданий товар стає неконкурентоспроможною, адже компенсація пільги зі сплати податку на додану вартість лягає на плечі підприємств – партнерів, які, в умовах ринкової економіки, взагалі відмовляються від продукції підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю. Як наслідок, підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю втрачають замовників. Задля вирішення цієї проблеми запропоновано внесення змін до Податкового кодексу України в частині встановлення особливостей визначення бази оподаткування для товарів/послуг, постачальниками яких є підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, а саме визначити, що базою оподаткування для товарів/послуг, які безпосередньо виготовляються та постачаються підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю та які звільнені від оподаткування податком на додану вартість, є торгова націнка, встановлена покупцем таких товарів.

Іншою проблемою є вирішення питань, які виникають у зв’язку із застосуванням в роботі підприємствами громадських організацій осіб з інвалідністю норм Податкового кодексу України в частині автоматичного відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України.Зокрема зазначалося, що на сьогодні однією з умов отримання права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість є те, що середня заробітна плата на підприємстві повинна не менше ніж у два з половиною рази перевищувати мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів). Встановлення такого єдиного критерію є вкрай обтяжливим для підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю, де працює понад 50 % осіб з інвалідністю, які задіяні в основному на спеціальних або невисококваліфікованих робочих місцях, що не передбачають високої оплати праці. Підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю є соціально орієнтованими і не можуть забезпечувати доходність на рівні з іншими суб’єктами господарювання. Так, середньомісячна заробітна плата працюючих осіб з інвалідністю на зазначених підприємствах громадських організацій осіб з інвалідністю у 2011 році склала в середньому 1102,0 гривні. З метою вирішення зазначеного питання запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України та встановити для підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю критерію щодо середньої заробітної плати, яка дає право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість в розмірі  мінімальної заробітної плати.

Значного обговорення набуло також актуальне питання розрахунку 8 % власних витрат у сумі продажної ціни товару, понесених підприємством громадської організації осіб з інвалідністю. У виступах на цю тему директор підприємства об’єднання громадян "АВіК плюс" Севастопольської міської організації всеукраїнської організації осіб з інвалідністю "Союз організацій осіб з інвалідністю України" Наталія Мартинюк та голова Одеського обласного осередку "Асоціації підприємців та працюючих осіб з інвалідністю в Україні"  Андрій Волков відмітили відсутність єдиних підходів Державної податкової служби при розгляді цього питання. Одночасно рекомендували директорам підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю на кожний вид продукції здійснювати розробку виробничих карт, де вказувати всі затрати виробничого циклу.

Учасники Форуму досить  позитивно сприйняти виступ  начальника  відділу по податку на додану вартість Державної податкової служби України Людмили Косміної. Пані Людмила наголосила на необхідності співпраці ДПС з Асоціацією підприємців та працюючих осіб з інвалідністю України з метою оперативного регулювання та вирішення проблемних питань, що виникають у діяльності підприємств осіб з інвалідністю. А також зосередила увагу на необхідності спільної роботи по  вдосконаленню законодавчої бази з зазначених попередніми виступаючими питань.

В сфері забезпечення розміщення замовлення на продукцію, яка виготовляється підприємствами громадських організацій осіб з інвалідністю, було запропоновано різноманітні варіанти внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" в частині сприяння закупівлі за державні кошти товарів, робіт і послуг, безпосередніми виробниками яких є підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю. Зокрема, директором колективного підприємства "Евіст" Дніпропетровської обласної організації УТОС В. Товтом висловлено пропозицію встановити обов'язок замовника надавати підприємству громадської організації осіб з інвалідністю, яке брало участь у тендері, не менше 5 % предмету закупівлі в грошовому еквіваленті. Зазначені пропозиції підтримав генеральний директор підприємства "Роман" міжнародної Ліги українських осіб з інвалідністю – інтелектуалів "Софія" Р. Жук, який одночасно звернув увагу, що аналогічний механізм передбачений Директивою Європейського союзу і вже давно успішно застосовується у багатьох європейських країнах.

З альтернативною пропозицією щодо врегулювання зазначеного питання виступив директор підприємства "Елкон-дізайн"  громадської організації осіб з інвалідністю "Елкон" В. Круть,  який  запропонував внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" зміни в частині можливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виготовляються підприємствами громадських організацій осіб з інвалідністю, без проведення тендерних процедур, у разі якщо сума такого замовлення складатиме від 500 тисяч гривень.

З ініціативою щодо внесення змін до законодавчих актів України в частині запровадження для підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю пільгового тарифу на енергоносії виступив заступник генерального директора Сімферопольського учбово – виробничого об’єднання Українського товариства сліпих "Кримпласт" І. Лутов. У своєму виступі зазначив, що станом на 01.01.2012 року  для підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю вартість 1 кВт/год складала в середньому 1,1 грн. з урахуванням ПДВ, а потреба таких підприємств у електроенергії у 2011 році склала майже 44 млн. кВт. Фактична ціна за 1000 м3 природного газу у 2011 році склала в середньому 3,5 тис. гривень. Річна потреба підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю у природному газі складає близько 11 млн. м3. З урахуванням соціальної значимості підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю, запропонував запровадити пільговий тариф (на 25 % менше від звичайного тарифу) на енергоносії, які використовуються ними для виробничих потреб.

В підсумок учасниками Форуму було заслухано виступ заступника директора Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю К. Мовчана, який торкнувся стану та перспектив співпраці підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Враховуючи, що у роботі Форуму взяли участь представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку, Державної служби зайнятості, Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, а також радник Віце-прем'єр-міністра–міністра соціальної політики України С.Тігіпка та представники підприємств громадських організацій з усіх регіонів України учасники Форуму висловили сподівання, що спільними зусиллями будуть вирішуватися багато питань підприємств та працюючих осіб з інвалідністю в Україні.

Учасники Форуму прийняли резолюцію.

Національна Асамблея осіб з інвалідністю України та Асоціація підприємців та працюючих осіб з інвалідністю України сподіваються та подальше співробітництво з усіма зацікавленими організаціями, підприємствами, фізичними особами заради покращення становища працюючих осіб з інвалідністю в Україні.

Прес-служба НАІУ

  Новина має такі "мітки":
  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Напишіть відгук