Міжнародна рамка інклюзивного прийняття рішень

by sancho | 9 Січня 2016 11:44

Однією з цілей проекту є розробка інклюзивної рамки прийняття рішень, яка сприятиме співпраці НДО та органів влади задля забезпечення прав і задоволення потреб людей з інвалідністю. Сформульована Робочою групою проекту, що складалась з експертів з усіх шести країн, вона була доопрацьована на семінарах, які пройшли у кожній країні, спеціалістами з різних секторів – органів влади, громадських організацій, людьми з інвалідністю.

Проектна рамка складається з основних компонентів та відображає той консенсус, який був  досягнутий у процесі міжнародної співпраці і який був адаптований для задоволення потреб цільових аудиторій у кожній окремій країні. Проектна рамка розглядає цілу низку важливих питань, у тому числі:

Міжнародна рамка прийняття рішень була розроблена таким чином, щоб  залучати на ранній стадії організації громадського суспільства та людей з інвалідністю до процесу прийняття рішень, забезпечувати інформацією про ситуацію та потреби людей з інвалідністю у будь-якій сфері та гарантувати, що ці дані відповідають потребам людей. Такий підхід гарантує можливість для людей з інвалідністю брати участь у житті суспільства нарівні з іншими, в тому числі користуватись послугами, які призначені для широкого загалу у сферах освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, соціальних послуг тощо.

Source URL: http://naiu.org.ua/mizhnarodna-ramka-inklyuzyvnogo-pryjnyattya-rishen/