Інвалід виграв спір у банку за відмову у видачі кредиту

9 Грудня 2013 Друкувати цю новину

Інвалід виграв спір у банку за відмову у видачі кредиту29 листопада 2012 року консультант ПАТ "Дельта банк" відмовила у видачі кредиту в сумі 3333 (три тисячі триста тридцять три) гривні людині з інвалідністю І групи. Свої дії вона мотивувала вказівкою вищого керівництва.

Не погодившись з діями представника банку, чоловік звернувся до суду з вимогою стягнути з ПАТ «Дельта Банк» 2000 гривень в якості відшкодування моральної шкоди.

В позові він зазначив, що відповідачем було порушено право споживача, у вигляді застосування до нього, як до людини з інвалідністю I групи прямої дискримінації за ознакою інвалідності, внаслідок чого він зазнав моральної шкоди, яка полягає у тому, що він відчув себе людиною другого сорту, його тривалий час переслідувало почуття приниженості, та від цього він зазнав моральних страждань.

Вивчивши матеріали справи, суд І інстанції (рішення № №2638240513 від 12 серпня 2013 року) частково задовільнив позов (вирішив стягнути 1000 грн моральної шкоди) з огляду на наступне:

1. Згідно ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої, за всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

2. Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України банківське обслуговування належить до публічних договорів, а саме ч. 1. вказаної статті передбачає, що публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Так, відповідно до ч. 2 ч. 4 названої статті, умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги, а підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

Читати повний текст Рішення суду І інстанції № №2638240513 від 12 серпня 2013 року

3. Законом України «Про засади запобігання та протидію дискримінації в Україні» № 5207-VI, дія якого поширюється на всіх осіб, які перебувають на території України та на доступ до товарів і послуг серед інших сфер суспільних відносин, визначено таке: пряма дискримінація – це рішення, дії або бездіяльність, що призводять до випадку, коли до особи та/або групи осіб за їх певними ознаками ставляться менш прихильно, ніж до інших осіб в аналогічній ситуації; дискримінація – це рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (далі – певні ознаки), якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина.

4. Заборона дискримінації встановлена статтею 6 вказаного Закону, в якій йдеться, що відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації.

Будь-які форми дискримінації осіб та/або груп осіб за їх певними ознаками з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також юридичних та фізичних осіб забороняються.

5. «Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю», ратифікованою Законом 1767-VI від 16.12.2009, визнано, що дискримінація стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності є ущемленням достоїнства й цінності, притаманних людській особистості, а також визначено що таке дискримінація за ознакою інвалідності так, згідно конвенції, дискримінація за ознакою інвалідності означає будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері. Вона включає всі форми дискримінації, у тому числі відмову в розумному пристосуванні.

Статтею 12 Конвенції визначено, що з урахуванням положень цієї статті держави-учасниці вживають усіх належних і ефективних заходів для забезпечення рівних прав осіб з інвалідністю на володіння майном і його успадкування, на управління власними фінансовими справами, а також на рівний доступ до банківських позик, іпотечних кредитів та інших форм фінансового кредитування й забезпечують, щоб інваліди не позбавлялися довільно свого майна.

Читати повний текст Ухвала апеляційного суду від 29 жовтня 2013 року

6. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Дискримінація осіб з інвалідністю забороняється і переслідується за законом.

Таким чином. позовні вимоги в частині визнання відмови ПАТ «Дельта Банк» укласти договір споживчого кредиту на придбання телевізору дискримінацією за ознакою інвалідності є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу ПАТ "Дельта Банк без задоволення.

Підготовлено UkrKS.Info за матеріалами Єдиного державного реєстру судових рішень

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Напишіть відгук